6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 102, 103, 104, 105 Annem Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 3. Tema Biz ve Değerlerimiz Sayfa 102, 103, 104, 105 Annem Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ANNEM

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Aşağıdaki sözü düşünerek, davranışlarımızın ailemizi, büyüklerimizi nasıl etkileyebileceği hakkında tartışalım.

Anne ve babanızın hakkını belki ödeyemezsiniz; ama yaptıklarınızla onların yüzlerini güldürüyor ve onları onurlandırıyorsanız bilin ki doğru yolda ilerliyorsunuz.

 • Cevap: Derslerimize çalışırsak, ödevlerimizi düzenli yapıp başarılı bir öğrenci olursak ve anne babamıza karşı saygılı bir evlat olursak anne ve babamız bizimle gurur duyar.

2. ETKİNLİK

Yazar, mektubunda aşağıdaki cümlelerle ne anlatmak istemiş olabilir? Altı çizili ifadeyi dikkate alarak kendi cümlelerimizle, ne anladığımızı açıklayalım.

 • Cevap:

Sözlerin kalbime bir bıçak gibi saplandı.

 • Benim çıkardığım anlam: Sözlerin çok kırdığı ve insanı üzdüğü ifade edilmiştir.

Onun üzülmesine neden olduğun sözleri acıyla hissedeceksin.

 • Benim çıkardığım anlam: acıyla hissedeceksin derken üzüntüyle hissedeceksin denmek istenmiştir.

Öyle ki bir öpücüğü, alnındaki nankörlük lekesini silsin.

 • Benim çıkardığım anlam: nankörlük lekesi insanın minnetsiz ve vefasız olmasını ifade eder.

3. ETKİNLİK

Annem” adlı metni okurken anlamını bilmediğiniz hangi sözcüklerle karşılaştınız? Bu sözcüklerin anlamını sözlükten bakıp öğreniniz.

 • Cevap:
 • Küstah: Saygısız, kaba, terbiyesiz
 • Abanmak: Eğilerek bir şeyin, kimsenin üzerine dayanmak.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metne göre Henri’nin annesi onun için neler yapmıştır?

 • Cevap: Henry hastayken annesi beşiğine abanmış, soluk alışverişini kontrol ederek onu kaybetme korkusu yüzünden hıçkıra hıçkıra ağlamış.

“Annesine saygı gösteren bir katilin bile kalbinde vicdanlı bazı duygular var demektir. Ve annesini inciten, ona hakaret eden en yüksek kişi bile, adi bir yaratıktan başka bir şey değildir.” derken yazarın bir “katil” ile “yüksek bir kişi” karşılaştırarak vurgulamak istediği nedir? Neden?

 • Cevap:  “Katil” kelimesi ile canlı öldüren biri, “Yüksek bir kişi” ile okumuş ve iyi bir yere gelmiş kişi ifade edilmiştir. Yani bir kişi okusa bile eğer vicdansızsa anne ve babasına saygılı ve vicdanlı olmaz.

Mektupta, Henri’nin babasının iletmek istediği ana düşünceyi göz önünde bulundurarak günümüz yaşantısındaki anne / baba – çocuk ilişkisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Günümüz anne  baba ve çocuk ilişkisi daha sert ve sınırlarla doludur. Metinde ise anne baba ile çocuk arasındaki arkadaşça duygulardan bahsedilmiştir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Mektup türünün özelliklerini okuyalım. Anladıklarımızın karşısına onay (✓) işareti; aklımızın karıştığı özelliklerin karşısına ise soru işareti (?) yapalım. Soru işareti yaptığımız özellikleri öğretmenimize soralım.

 • Cevap:

() 1. Mektuplar, özel mektup, iş mektubu gibi türlere ayrılır.
(✓) 2. Dostlar, arkadaşlar ve aile bireyleri arasında konuşulabilecek her konuda mektup yazılabilir; bunlar, özel mektuptur.
(✓) 3. Özel mektuplar değerini ve gücünü içtenlikten alır.
(?) 4. Devlet yöneticileri, sanatçılar, askerler arasında yazılmış mektuplar zaman içinde belge niteliği taşıyabilir.
(✓) 5. Bazı mektuplar, belgesellerde ve yaşam öykülerinin yazılmasında önemli kaynaklardır.
(✓) 6. Mektuplarda kimi zaman bilgi verilir; düşünceler, izlenimler anlatılır. Kimi zaman insanların başından geçen olaylar anlatılır. Bu nedenle mektuplar, yazma amacına göre bilgilendirici ya da öyküleyici metin türüne girebilir.Dinlediğimizi sorgulayalım.

6. ETKİNLİK

Öğretmenimizin söyleyeceği sözlere kulak verelim şimdi. Dikkatle dinleyip düşünelim. Ve şu sorulara yanıt hazırlayalım:

Bu düşünceye katılıyor musun?

 • Cevap: Öğretmene katıldığınız yerleri söyleyiniz

Bu düşüncenin katıldığın yönleri neler?

 • Cevap: Öğretmene katıldığınız yönleri söyleyin.

Katılmadığın yönleri neler?

 • Cevap: Öğretmene katılmadığınız yönleri söyleyin.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Şimdi bu sözün desteklendiği kısa bir öykü kurgulayalım. Bu kurguda, öykü kişisi yapmış olduğu hatayı kabul edip özür dileme cesaretini gösterebilsin. Hemen planlayalım kısa öykümüzü… Planımızı ise bir öykü haritası kullanarak yapalım:

KONU

 • Cevap: Ahmet ve Nermin’in Ahmet’in izin almaması sonucunda diyaloğu

ÖYKÜNÜN KARAKTERLERİ

 • Cevap: çocuk: Ahmet  Anne: Nermin

ÖYKÜNÜN GEÇTİĞİ YER(LER) VE ZAMAN

 • Cevap: Sokak, Ahmet’in arkadaşının evi, Ahmet’in evi

SORUN

 • Cevap:  Çocuğun annesinden habersiz ortadan kaybolması

ÇÖZÜM

 • Cevap: Nermin’in Ahmet’le konuşması

Planımız bitince yazıya dökme aşamasına geçebiliriz. Yazdıktan sonra gözden geçirmeyi de unutmayalım:

 • Cevap: 8 yaşında olan Ahmet, annesinden haber vermeden hiç bir yere gitmeyen bir çocuktur. Ahmet ile annesi arasındaki ilişki oldukça samimi ve arkadaşçadır bu nedenle de Nermin, Ahmet’e bir şey diyeceği zaman onu kırmayarak güzle bir dil ile anlatmaktadır.
 • Bir gün Ahmet, düşünmeden annesi markete gittiğinde arkadaşının evine gider ve annesi eve geldiğinde Ahmet’i bulamayınca meraka kapılır ve dışarı çıkarak Ahmet’i aramaya başlar. Her yere bakan Nermin sonunda ağlaya ağlaya Osman’ın evine gider ve bakar ki Ahmet oradadır. Nermin hiç bir şey demeden Ahmet’i alır ve eve gelir. Çok üzülen Nermin, Ahmet’i karşısına alır ve tüm duygularını BEN dili ile anlatır. Çok üzüldüğünü merak ettiğini ve korktuğunu söyler. Bunun üzerine Ahmet, annesinden özür diler ve bir daha yapmayacağını söyler.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla