6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 İnsana Saygı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 3. Tema Biz ve Değerlerimiz Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 İnsana Saygı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

İNSANA SAYGI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Cevabı

a) Bu etkinlikte tahtadaki anahtar sözcüklerden yola çıkarak grup arkadaşlarımızla birlikte bir konuşma taslağı hazırlayalım.

NOT: Bu çalışmayı, herhangi birinizin çalışma kitabında yapabilirsiniz.

b) Anahtar sözcükleri, grup arkadaşlarımızla tartışarak konuşmamızın ana fikrini ve bu ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri belirleyelim ve aşağıdaki şemaya yerleştirelim.

Konuşmanın ana fikri

 • Cevap:

Yardımcı fikri 1

 • Cevap:

Yardımcı fikri 2

 • Cevap:

Yardımcı fikri 3

 • Cevap:

Yardımcı fikri 4

 • Cevap:

c) Bu aşamadan sonra ise konuşmamızı oluşturan düşünceleri sırasıyla sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Cevabı

“Utanç duvarı”, II. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’da Berlin kentini, Doğu Berlin – Batı Berlin olarak ikiye bölen ve aileleri, arkadaşları, dostları birbirinden ayıran bir duvardır. Berlin duvarı da denilen bu sınır duvarı, uzun yıllar “utanç duvarı” olarak anılmıştır.

Okulunuzu yoldan ve çevredeki diğer binalardan ayıran duvarı düşünelim şimdi. Buna da “utanç duvarı” denilebilir mi? Açıklayalım.

 • Cevap: Denilemez. Bu duvar, öğrencileri dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla yapılan bir duvardır. Öğrencilerin güvenliği için gereklidir. Bu nedenle bu duvara utanç duvarı denilemez.

3. ETKİNLİK

Şair, “Ölüm bin kez bizimle / Nötrona atoma gerek yok” dizelerinde dünya tarihindeki önemli bir olaya gönderim yapmaktadır. Bu olay atom bombasıyla ilgilidir. Bu olayın insanlığa nasıl zararlar verdiğini araştırıp, bu konuda öğrendiklerimizi yazalım.

 • Cevap: Atom bombası tüm insanlığa zarar vermiştir. İnsanlar büyük hastalıklara kapılmıştır ve bir çok arazi tarım yapılamaz yani çorak hale gelmiştir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Şiirde geçen doğulu-batılı, oralı-buralı, ayrı-gayrı, siyah-beyaz İkililerinin şiir içinde kazandığı anlam ilişkilerini kavrayalım.

Bir gün güneş doğmayacak, Doğulu batılı yok.

 • Bu dizelerde güneşin doğması ile doğu-batı arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: güneş doğudan doğar batıdan batar.

Gece gündüz olmayacak, İnsanın siyahı beyazı yok.

 • Bu dizelerde gece-gündüz ile siyah-beyaz arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: gecenin siyahı ile zenci insanlar gündüz ile beyaz insanlar ifade edilmiştir.

Dünya yeni baştan kurulacak, Oralı buralı yok.

 • Bu dizelerde dünyanın düzeni ile bir yere ait olmak arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: bu dünya hepimizin.

Aramızda ne çin setdi, ne utanç duvarı, Ayrılık gayrılık yok.

 • Bu dizelerde duvar ile ayrılık arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: yeryüzündeki herkes insan olduğu için değerlidir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

“İnsana Saygı” şiirinin konusu nedir?

 • Cevap: Her insan tüm farklılıkları ile özeldir, değerlidir ve diğer insanlar ile eşittir.

Şiirde yer yer geçen “Bir gün güneş doğmayacak / Gece gündüz olmayacak / Dünya yeni baştan kurulacak / Öldürmeye savaşa yer yok” dizeleriyle genel olarak vurgulanmak istenen nedir?

 • Cevap: Hiç bir şey kimseye kalmaz çünkü ölüm diye bir gerçek var bu yüzden herkes barış içinde yaşamalı.

İnsanlara siyah-beyaz, doğulu-batılı gibi ayrımcı bir tavırla yaklaşmanın ne gibi sonuçları olabilir? Açıklayalım.

 • Cevap:  İnsanlar arasında ayrımcılık olabilir ve bir çok insanın gururu bu ayrımcılık yüzünden kırılabilir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Savaşın içinde kalan çocuklarla ilgili bir konuşma metni yazalım. Hitap ifadesi ve konu cümlesi yazıldı. Devamını kendi düşüncelerimize göre düzenleyelim. Bu konuşmada savunduğumuz bir görüşümüz ve bunu destekleyen gerekçelerimiz olsun.

Sayın Öğretmenim, Sevgili Arkadaşlarım;

Bu konuşmada size savaşın içinde kalan çocuklardan söz edeceğim,

 • Cevap: Savaşlar tüm insanları şüphesiz olumsuz olarak etkilemektedir. Bu savaşlar yüzünden suçu olmayan bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Ama şu bir gerçek ki; en büyük zararı çocuklar görmektedir. Çünkü çocukların psikolojisi daha çabuk bu olumsuz olaylardan etkilenmektedir. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, çocuklar korkmasın. Hep birlikte huzur ve barış içinde yaşayalım!

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, savaşsız bir dünya dilerim.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Çoğul ekleri (-lar ve -ler), eklendiği sözcüğün sayıca birden fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin çocuklar, inekler, kalemler, silgiler, çoraplar…

NOT: Çoğul eki belirlenirken büyük ünlü uyumuna bakılır. Sözcüğün sadece son hecesindeki ünlü ile çoğul ekinin ünlüsünün büyük sesli uyumuna uyması yeterlidir. Örneğin aletler, okullar, boncuklar, üzümler…

Son hecesinde ince okunan ünlü bulunan ve dilimize başka dillerden giren bazı sözcükler bu kurala uymazlar. Bunlar çoğul ekinin ince yazılan biçimini alırlar. Bu kurala göre aşağıdaki sözcüklere çoğul ekini ekleyelim ve bu tür sözcüklerle ilgili yazım kuralını hatırlayalım.

 • Cevap:

Hâl

 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Haller
 • Sözcük: Duvar
 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Duvarlar

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Çoğul eki, eklendiği sözcüklere çokluk anlamının dışında farklı anlamlar da katabilir. Bu anlamlar neler olabilir? Örnek cümleyi okuyalım ve çoğul ekinin cümleye kattığı anlamı balonlardan seçip yazalım.

 • Cevap:

Çocuk ateşler içinde yanıyordu.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Abartma

Seni görünce dünyalar benim oldu.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Abartma

35 yaşlarında, esmer bir adam geldi.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: “Dolaylarında” anlamında

Sekiz on yaşlarında bir çırak arıyorum.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Dolaylarında

Annemle Emrelere gideceğiz.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Emre’nin evine

Bugün yemekte Ayçaları gördüm.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Ayça’yı ve arkadaşlarını

Beyefendiler sizi bekliyorlar.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Saygı

Tatil için ta İtalyalara gitti.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Çok uzak

Mustafa Kemaller tükenmez.

 • Çoğul ekinin kattığı anlam: Mustafa Kemal gibi insanlar

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki örneklere bakalım:

a. Kırtasiyeden üç kalemler satın aldım.
b. Kırtasiyeden üç kalem satın aldım.

Bu kullanımlardan hangisi daha doğru geliyor?
“b” daha doğru geliyor değil mi?
ÇÜNKÜ Türkçede çoğul ekleri, genellikle söz edilen varlığın sayısı belirtilmeyecekse kullanılır.
Şimdi aşağıdaki boş bırakılan yerlere çoğul eki getirilip getirilmeyeceğine karar verelim.

NOT: Boş bırakılan yere çoğul eki getirilmeyecekse “X” işareti koyalım. Çoğul eki gerekiyorsa ekleyelim.

 • Cevap:

Sepete üç elma X beş portakal X koy.

Tüm kitap✔o yana bu yana dağılmış.

Birçok insan X pazar yerine gelmiş, bekliyor.

Bir simit X, bir çay X kaç lira ediyor?

10. ETKİNLİK

Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.

DİKKAT EDELİM!

1. Yukarıda sıralanan bu kullanımların hepsi özel isim.
2. Bu örneklerin hepsinde bir “takım”, “grup” olma; bir “bütün olma” özelliği var. Örneğin Yedi Cüceler için önemli olan onların yedi tane cüceden oluşması değil; yedi cüceden oluşan bir takım olmalarıdır. İŞTE BÖYLE! Takım ruhu, çoğul ekinin bu şekilde kullanılmasına izin veriyor.
Senin aklına gelen böyle örnekler var mı? Düşünelim ve yazalım.

 • Cevap:
 • Yedi Uyuyanlar
 • Bin Boğalar
 • Üç Dedeler

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla