6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Eşekli Kütüphaneci Mustafa Amca Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Eşekli Kütüphaneci Mustafa Amca Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ MUSTAFA AMCA

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Bilim, sanat, spor, edebiyat, teknik, tıp vb. alanlarda Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunmuş kişilerden birini seçelim, sınıfta tanıtmak üzere hazırlayalım.

Aziz Sancar – Hidayet Türkoğlu – Aziz Sancar  – Hidayet Türkoğlu – Suna Kan – Nuri Bilge Ceylan – Semih Saygıner – Zeynep Ton – Kenan Sofuoğlu – Orhan Pamuk – Fazıl Say – Cahit Arf – Mehmet Öz –  Yaşar Kemal

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulup birer cümle içinde kullanalım.

 • Cevap:

aydınlık

 • Sözcüğün Anlamı: Bir yeri aydınlatan güç, ışık.
 • Kurduğum Cümle: Hava aydınlık olunca balığa çıktık.

mecra

 • Sözcüğün Anlamı: Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu.
 • Kurduğum Cümle: Bence farklı mecralarda yoluna devam etmelisin.

sıçramak

 • Sözcüğün Anlamı: Ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya veya ileriye atılmak.
 • Kurduğum Cümle: En uzağa Ahmet sıçrıyordu.

girişim

 • Sözcüğün Anlamı: Bir işe girişme, teşebbüs.
 • Kurduğum Cümle: Girişimci bir ruha sahipti.

temin etmek

 • Sözcüğün Anlamı: Sağlamak, elde etmek, tedarik etmek.
 • Kurduğum Cümle: Bu kadar parayı nereden temin edeceksin.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 151 Cevabı

2. etkinlikte verilen sözcüklerin dışında, metinde anlamını bilemediğimiz başka sözcükler varsa not edelim. Sözlükten anlamlarını bulup yazalım.

Cevap:

yaratıcılık: Yaratıcılık, yeni ve bir şekilde değerli bir şey oluşturma olgusudur. Kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir ve yaratıcılığın müzikte, tiyatroda, yazarlıkta farklı görünümleri bulunmaktadır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yerine kullanılabilecek Türkçe sözcükler bulalım.

 • Cevap:

Güzel göz çok iyi bir formül bulur.

 • YanıtYöntem

Hayat mecmuasında bir yazı yayımlanır.

 • YanıtDergi

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Metindeki “Yöre kadınlarını kütüphaneye nasıl çekerim?” cümlesinde “çekmek” hangi anlamda kullanılmıştır?Metindeki “Yöre kadınlarını kütüphaneye nasıl çekerim?” cümlesinde “çekmek” hangi anlamda kullanılmıştır?

 • Cevap:

Sözlükten bu sözcüğün farklı anlamlarını bulup aşağıya yazalım ve bunlarla ilgili birer cümle kuralım.

“çekmek” Sözcüğünün Anlamları

 • Cevap:
1. bir şeyi bir yerinden tutarak kendine ya da herhangi bir yöne doğru yürütmek, sürüklemek.
2. bir yerden bir başka yere taşımak, götürmek.

Benim Kurduğum Cümleler

 • Cevap:
 • “Koca arabayı çekmek kolay değildi”
 • Ekini harmana çektik

6. ETKİNLİK

Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün girişimlerini özetleyelim.

 • Cevap:Mustafa Güzel Göz, bir depoda kitaplara bakarken, kitaplara bekçilik yapmanın anlamsız olduğunu, bu kitapları halk ile buluşturmayı düşünür. Bunun için marangoza sandıklar yaptırır. Sandıkların içine kitaplar koyarak at, katır, eşek gibi binek hayvanlarına yükleyerek köylere gider ve halkın kitap okumasını sağlar.Kadınların niçin kütüphaneye gelmediğini araştıran Mustafa Güzelgöz, kadınların erkeklerin yoğun olduğu yerlere gitmediklerini, ev işlerinden de fırsat bulamadıklarını öğrenir. Yardımseverlerin yardımıyla kütüphanelere dikiş makinaları aldırır. Kütüphanelerin kapalı olduğu salı günleri, kütüphaneleri sadece kadınlara açar. Böylece kadınların da kitap okumasını sağlamış olur.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Mustafa Güzelgöz kitaplara bekçilik yapmaktan neden rahatsızdır? Bunun için ne planlar?

 • Cevap: Mustafa Güzelgöz kitapların halkla buluşamamasından rahatsızlık duymaktadır. Bunun için gezici kütüphanelerle kitapları halkla buluşturmayı planlar.

Mustafa Güzelgöz, gezici kütüphane projesi için nasıl bir hazırlık yapar?

 • Cevap: Marangoza sandıklar yaptırır. Sandıklara kitaplar koyar. Bu sandıkları eşek, katır, at gibi binek hayvanlarına yükleyerek köylere götürür.

Mustafa Güzelgöz, kadınları kütüphaneye çekmek için nasıl bir yol izlemiştir? Bu çözüm yolu işe yaramış mıdır?

 • Cevap: Kütüphanelerin kapalı olduğu salı günlerinde kütüphaneleri sadece kadınlara açmıştır. Kütüphanelere dikiş makinaları getirtmiştir. Bu çözüm işe yaramıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Mustafa Güzelgöz’ün yaptıklarını okuduktan sonra kendi hayatınız için nasıl bir ders çıkarabilirsiniz?

 • Cevap: Hayatta her problemin bir çözümü olduğunu, sonuca ulaşmak için azmetmek, yılmamak gerektiği dersini çıkarabiliriz.

Türkiye’de kitap okuma oranları oldukça düşük. Bu oranı artırmak için sizin projeniz ne olurdu?

 • Cevap:
 • – Kütüphaneler haftanın yedi günü yirmi dört saat açık bırakırdım.
  – Gezici kütüphaneleri çoğaltırdım.
  – Kitaptan alınan vergileri kaldırdıp kitapların ucuzlamasını sağlardım.
  – Toplu taşıma araçlarına kitaplıklar konulmasını zorunlu kılardım.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Cevabı

a) Aşağıdaki sözcüklerin yanındaki noktalı yerlere uygun iyelik eklerini getirelim.

ÖRNEK: Kapı-m sizlere her zaman açıktır. (1. tekil kişi iyelik eki)

 • Cevap:

Bizim türkülerimiz söyleniyor Anadoluda. (1. çoğul kişi iyelik eki)
Babam burada değilmiş. (1. tekil kişi iyelik eki)
Gözlerin çok güzelmiş. (2. tekil kişi iyelik eki)

b) Aşağıdaki sözcüklere “-t,-i, -u,-ü”ekleri getirilmiştir. Bu eklere örnekteki gibi belirtme hâl eki ve iyelik eki görevi vererek anlamlı cümleler oluşturalım.

çay – ı

 • Belirtme hal eki: çay – ı yine unuttum soğumuş.
 • İyelik eki: çay – ı bitmiş, tekrar istiyor.

kalem – i

 • Belirtme hal eki: Sıradaki kalemi verebilir misin?
 • İyelik eki: Dün kalemim sen de kalmış.

yüz – ü

 • Belirtme hal eki: Yastığın yüzü çok kirlenmiş.
 • İyelik eki: Arkadaşımla konuşmaya yüzüm yok.

kuş – u

 • Belirtme hal eki: Kuşu elinden kaçırma demiştim.
 • İyelik eki: Dün Selim’in kuşu kafesten kaçmış.

gül – ü

 • Belirtme hal eki: Gülü seven dikenine katlanır.
 • İyelik eki: Senin gülün çok güzel olmuş.

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde ilgi ve iyelik eklerinin yer aldığı ifadelerin altını çizelim. Ardından yandaki kutuya ifadeyi yazıp ekleri belirtelim (Hangisinin ilgi, hangisinin iyelik eki olduğunu gösterelim.).

Hep birlikte oturduk ve bir gezi planı hazırladık.

 • Cevapgezi plan – ı: iyelik eki

Sevenin hâlinden sevenler anlar.

 • Cevapseven -in: ilgi eki

Mustafa Güzelgöz ve eşeğini hatırlatmak için…

 • Cevapeşeğin -i: iyelik eki

Nezih, konuya bakış açısıyla bizleri şaşırttı.

 • Cevapaçıs -ı: iyelik eki

Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım.

 • Cevap:  firmanız -ın: ilgi eki

Mustafa’nın eşeği Yüksel yediği otu hepsinden fazla hak etmektedir.

 • CevapMustafa’nın: ilgi eki

Mahallenin afacanları, kapımıza türlü türlü oyuncaklar, eşyalar bırakmış.

 • Cevap:  mahallen-in: ilgi eki

Haftaya tatile çıkacağımız için seyahat hazırlıklarına başladık.

 • Cevaphazırlıklar- ı  : ilgi eki

Tüm Kapadokya çok üzülür, kendi adının verildiği sokakta küçük bir müze yaparlar.

 • Cevap: adın-ın: ilgi eki

Suzan, çalışma hayatına olduğu kadar arkadaşlık ilişkilerine de özen gösterir.

 • Cevap:  ilişkiler -i: iyelik eki

10. ETKİNLİK

Öğretmenimizin izlettiği filme odaklanalım ve film bitince aşağıdaki soruların yanıtlarını önce sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım (Filmi izlerken bu soruların yanıtlarını düşünelim ve gerekli notları defterimize yazalım.).

Bu filmin konusu nedir?

 • Cevap: Hangi filmi izlediysek onun hakkında not tutmamız gerekmektedir.

Filmdeki kişi, nerden/neyden ilham almıştır? Başarılı olmuş mudur?

 • Cevap:

Bulunan bu fikirle neler sağlanmıştır? Bu fikrin katkıları neler olmuştur?

 • Cevap:

Siz de buna benzer bir girişimde bulunacak olsanız ne yapmak isterdiniz? Sizin de buna benzer düşünceleriniz, planlarınız var mı?

 • Cevap:

♦ Arkadaşlarımızın yanıtlarını da dinledikten sonra filmde izlediğimiz kişinin başarı öyküsünü arkadaşlarımıza, dinleyicilere anlatıyormuş; onlarla söyleşiyormuş gibi yazalım. Tıpkı okuduğumuz metinde olduğu gibi filmde izlediğimiz girişimcinin de başarı öyküsünü bir metne dönüştürelim.

 • Cevap:

♦ Yukarıdaki sorular odağında metnimizin planını oluşturalım. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler yazacağımızı belirleyelim. Planımız bitince yazıya dökme aşamasına geçebiliriz. Yazdıktan sonra gözden geçirmeyi de unutmayalım.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla