6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Yüksek Evde Oturanın Türküsü Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Yüksek Evde Oturanın Türküsü Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

YÜKSEK EVDE OTURANIN TÜRKÜSÜ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Bilim ve teknoloii alanıdaki gelişmeleri düşünelim. Bu gelişmelerin doğa ve insanlar üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri; diğer yandan doğaya ve insanlara sağladığı katkıları bulmaya çalışalım. Hangi uygulamalar doğaya ve insanlara olumsuz etki etti? Hangi gelişmeler katkı sağladı?

OLUMSUZ

 • Cevap:Makina ve robotların yaygınlaşması işsizliğin artmasına neden oldu.• Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi araçların yaydığı radyasyon, kanser vakalarının artmasına neden oldu.

  • Motorlu taşıtların yaygınlaşması, atmosfere zararlı gaz salınımını da arttırdı; küresel ısınma tehlikesi baş gösterdi.

  • Teknolojinin yaygınlaşması ile her iş daha kolay hale gelmiş fakat bu durum insanların tembelleşmesine neden olmuştur.

OLUMLU

 • Cevap:• Otomobil, uçak, tren, gemi gibi motorlu araçlar sayesinde en uzak mesafelere bile kısa sürede ulaşabiliyoruz.• Mutfak robotu, çamaşır makinası, buz dolabı, tost makinası gibi ev eşyaları sayesinde günlük işlerimizi kısa sürede yapabiliyor, kendimize daha çok vakit ayırabiliyoruz.

  • Mikro cerrahideki gelişmeler sayesinde önceden başa çıkamadığımız hastalıkların kolayca üstesinden gelebiliyoruz.

  • İnşaat alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde daha sağlam ve korunaklı binalar yaparak daha huzurlu ve güvenilir bir hayat yaşayabiliyoruz.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 167 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım. Sözcüğün şiirde hangi dizede geçtiğini bulalım. Biz de şiirde kullanıldığı anlamda bir cümle kuralım.

 • Cevap:

Us

 • Anlamı: Akıl
 • Şiirde kullanıldığı dize: Usumuzdaydı unuttuk
 • Kurduğum cümle:  Bizim aramızdaki en uslu arkadaş Orhan’dı.

Bağlı

 • Anlamı: Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun
 • Şiirde kullanıldığı dize: Toprağa bağlı olanlar
 • Kurduğum cümle: O dostlarına çok bağlı biriydi.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Şiirde sıkça yinelenen “Evleri yüksek kurdular” dizesiyle anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Günümüzdeki çok katlı binalar ve gökdelenler anlatılmak istenmektedir.

Şair, “Evleri yüksek kurdular” dizesini, şiirin her bölümünde yinelemektedir. Ardından bu durumun sonuçlarından söz etmiştir. Bunlar nelerdir?

 • Cevap: Akarsular ve ağaçlar aşağıda kaldı, insanlar arasındaki iletişim zayıfladı, toprağa bağlılık azaldı.

Şiiri okuduğunuzda zihninizde canlanan ev görüntüsü nasıldır? Şiirde anlatılan evlerin özelliklerini sıralayınız. Bu görüntüyü ve bu görüntünün karşıt (zıt) durumunu anlatınız.

 • Cevap: Zihnimizde canlanan ev görüntüsü yüksek, her tarafı cam ve beton bir yapıdır. Bu görüntünün zıt durumu, tek katlı, yere yakın, çoğunlukla ahşaptan yapılmış, şirin görünümlü evlerdir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 169 Cevabı

“Toprağa bağlı olma” ve “ topraktan uzak kalma” nasıl olmuş olabilir. Bu durum nasıl gerçekleşmiştir?

 • Cevap: Toprağa bağlı olma, insanların tüm ihtiyaçlarını topraktan yani çiftçilikten karşılamasıdır. Topraktan uzak kalma ise gelişen teknolojiyle ihtiyaçların başka kaynaklardan karşılanmasıdır. Bu durum teknolojinin gelişimiyle gerçekleşmiştir.

“Evleri cama, betona boğmak”dizesindeki altı çizili sözcük, dizeye nasıl bir anlam katmıştır? “Cama ve betona boğulmak” ifadesini açıklayınız.

 • Cevap: Dizeyi daha etkileyici bir hale getirmiştir. Cama ve betona boğmak yani yeşil alanların yok edilerek her yere cam ve betondan oluşan binalar yapmaktır.

Şiirin ana duygusu nedir? (Şair bizde hangi duyguları oluşturmaya çalışmıştır?

 • Cevap: Yüksek Evde Oturanın Türküsü şiiri ana duygusu: Betonerme yapıların çoğalmasıyla duyulan mutsuzluk.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 170 Cevabı

 • Cevap:

Görselleri yorumlayalım.

 • 1. Görsel
  Herkes cep telefonuyla ilgilenmesinden dolayı sohbetlerin azalması. İnsanlar cep telefonlarıyla ilgilenmekten birbirleriyle iletişim kurmamaktadırlar.2. Görsel
  İnsanların teknolojik bağımlılık nedeniyle teknolojiye esir hale gelmeleri, özgürce davranamamaları.

  3. Görsel
  İnsanların teknolojik bağımlılıklarının sosyal duyarlılığı azaltması.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Aşağıda verilen yapım eklerinden yeni sözcükler türetmeye çalışalım. Okuduğumuz şiirde geçen isim ve fiil köklerinden de yararlanabiliriz. Uygun olanları seçip kullanabiliriz.

 • Cevap: Aşağıda verilmiştir.

İSİMDEN FİİL

su – la / la / se / laş

 • kara-la
 • yem-le
 • kat-la
 • garip-se
 • önem-se
 • mühim-se
 • su-sa

İSİMDEN İSİM

vatandaş / daş /ci / lık

 • yurt-taş
 • karın-daş
 • arka-daş
 • simit-çi
 • su-cu
 • gazte-ci
 • börek-çi

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Bir bilim-teknik dergisinde yazar olduğumuzu düşünelim. Aşağıdakilerden herhangi birisini konu eden bir tanıtım yazısı yazmamız istendi. Yaşıtlarımızın okuyacağını varsaydığımız bu dergi için birini seçelim ve yazımızı görsellerle de destekleyelim.

 • Cevap: Örnektir:

CEP TELEFONU

Cep telefonu, kolayca taşınabilen, geniş kapsama alanlı, kablosuz telefonsistemini kullanan bir iletişim ve multimedya aygıtı.

Cep telefonu ile sağlanan hizmetler, telefon modeline ve servis sağlayıcıya göre değişmekle beraber en yaygın olarak kullanılanları, sesli görüşme ve kısa mesajhizmetidir. Sesli ve yazılı görüşmenin yanı sıra görüntülü görüşme, görüntülü mesaj, müzikçalar, video oyunları, internet, veri transferi ve hatta ofis uygulamaları gibi tüm diğer bilgisayar işlevlerini kullanıcısına ulaştırabilir.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla