6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 180, 181, 182, 183, 184, 185 Telgrafhane Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 180, 181, 182, 183, 184, 185 Telgrafhane Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TELGRAFHANE

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 180 Cevabı

Bilgilerimizi paylaşalım, yorumlayalım.

İnsanlığın en önemli buluşlarından biri olan telgrafın icadına ilişkin bilgi toplayalım. Telgraf ve telgrafhaneler hakkında topladığımız bilgileri sınıfta arkadaşlarımıza anlatalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 181 Cevabı

Kim icat etmiş?

 • Cevap: Claude Chapp

Ne zaman icat etmiş?

 • Cevap: 1792 yılında icat etmiş.

Nasıl icat etmiş/ne gibi çalışmalar sonucunda bulmuş?

 • Cevap: Tepelerin üzerine kurulmuş kulelerden bir ağ oluşturulmuştur. Her kulenin üzerinde 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun kola sahip bir makine vardır. Her konum bir harfe veya bir rakama karşılık gelmektedir. Bu konumlara göre iletişim sağlanmaktadır.

Bu icat başka hangi buluşların öncüsü olmuş?

 • Cevap: Telefon gibi buluşlara öncülük etmiştir.

Ne işe yaramaktadır? / Sağladığı kolaylıklar nelerdir?

 • Cevap: iki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlamaktadır. Böylece uzak mesafeler için kısa sürede iletişim sağlanmaktadır.

Günümüzde kullanımı hâlen etkili bir biçimde süren bir icat mı?

 • Cevap: Günümüzde etkin olarak kullanılmamaktadır.

Bu buluşun olanaklarından yararlanan kişilerden görüş alıp hakkında bilgi edindiniz mi?

 • Cevap: Bir PTT şubesindeki memurdan bilgi aldım.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Dinleyeceğimiz metinde karşılaşacağımız sözcük ve sözcük gruplarından bazılarını şiiri dinlemeden önce öğrenelim. Bunun için aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulup karşılarına yazalım.

Cevap:

 • telgrafhane: Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş
 • sade: Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz
 • ıssız: Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban
 • vakur: Ağırbaşlı
 • düzeltmek: Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Şair “Uyuyamayacaksın” dizesini sık sık yinelemektedir. Şairin seslendiği okur/kişi neden uyuyamayacaktır? Neden bu dizeyi sık sık yinelemektedir?

 • Cevap: Şairin seslendiği okur/kişi, sürekli sesler duyduğu için uyuyamayacaktır. Şiirdeki duyguyu daha etkileyici olarak aktarmak için bu dize sık sık tekrar edilmektedir.

“Çünkü sen artık o eski sen değilsin / Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin” dizelerini, öncesinde ve sonrasında gelen dizeleri de göz önünde bulundurarak yorumlayınız.

 • Cevap: Şair burada kişinin artık eskisi gibi rahat olamayacağını, bir sorumluluğu olduğunu, sürekli tetikte olması gerektiğini anlatmak istemektedir.

Şairin seslendiği kişinin gözüne, ne zamana kadar uyku girmeyecektir? Neden?

 • Cevap: Memleketin hali düzelene kadar gözüne uyku girmeyecektir. Çünkü memleket düzelene kadar sesler susmayacaktır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Şiirin son bölümündeki dizelerde şair, ‘‘Bir sis çanı gibi gecenin içinde / Ta gün ışıyıncaya kadar/ Vakur, metin, sade / Çalacaksın.” dizeleriyle okuru neye benzetmiştir, neden böyle bir benzetme yapmıştır?

 • Cevap: Okuru telgrafa benzetmiştir. Şiirdeki etkileyiciliği arttırmak için böyle bir benzetme yapmıştır.

Şiirin ana duygusu nedir? Şair, bu şiirde kimlere sesleniyor ve onlardaki hangi duyguları harekete geçirmeye çalışıyor?

 • Cevap: Telgrafhane şiirinin ana duygusu: sorumluluk ve fedakarlık
  Şair bu şiirinde memleket aydınlarına seslenmektedir. Memleket aydınlarının topluma karşı sorumluluklarının olduğunu, fedakarlık yapmaları gerektiğini söylemektedir. Aydınlardaki sorumluluk ve fedakarlık duygularını harekete geçirmeye çalışıyor.

“Telgrafhane” başlığı, şiirin içeriğiyle uyumlu bir başlık mı? Neden?

 • Cevap: Evet uygundur. Çünkü şiirin içeriğinde aydınların sorumluluk açısından telgrafhanelere benzediği anlatılmaktadır.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 185 Cevabı

“16 Mart 1920’de İstanbul’daki Meclis-i Mebusan dâhil bütün hükümet daireleriyle beraber İstanbul, İngilizler (Britanyalılar) tarafından resmen işgal edilmiştir. Birleşik Krallık birlikleri İstanbul’da bulunan, başta Rauf Bey olmak üzere önde gelen Millî Mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Ayrıca telgrafhaneler de işgal altına alınmış ve resmi makamlar arasında iletişim imkânı kalmamıştı. Bu şartlara göre, Anadolu, İstanbul ve resmi makamlarla ortak hareketten mahrum kalmıştı.”

 Yukarıdaki paragrafı dikkatlice okuyalım.

Millî Mücadele yıllarında iletişim için telgrafhanelerin ne denli önemli olduğunu anlatan bu paragraftan hareketle günümüzde hangi iletişim olanağının, bu denli yaşamsal önem taşıdığını bulalım.

Seçimimizi yaptıktan sonra kısa notlarımızı alalım; bir konuşma taslağı hazırlayalım. Ardından sınıfta konuşmamızı yapalım.

Bu konuşma ne hakkında?

 • Cevap: İnternet

Bu kısa konuşmada hangi düşünceyi savunacağım?

 • Cevap: İnternet’in önemi

Konuşmaya nasıl başlayacağım?

 • Cevap: Hitap cümlesiyle. Örneğin Sayın Dinleyiciler ve misafirler vs. gibi .

Konuşmayı nasıl sonlandıracağım?

 • Cevap: Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla