6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 212, 213, 214, 215, 216 Hey Gidinin Efesi Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 5. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 212, 213, 214, 215, 216 Hey Gidinin Efesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

HEY GİDİNİN EFESİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Biraz sonra okuyacağımız metnin adı, “Hey Gidinin Efesi”. Bu başlığı düşünelim ve metnin konusunun ne olabileceğiyle ilgili tahminlerde bulunalım.

Daha sonra tahminimizi nereden/nasıl çıkardığımızı açıklayalım:

 • Cevap: Bu metnin konusu efeler hakkında bilgi, gelenekler, yurdumuz, kültürel mirasımız, halk oyunları olabilir. Çünkü başlığında “efe” kelimesi geçmektedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıda “Hey Gidinin Efesi” adlı metinde geçen ve anlamları karışık olarak verilen sözcükler yer alıyor. Sözcükleri anlamlarıyla eşleştirelim.

çevik – vakur – sipsi – cura  – çarkıfelek – figür – erkân

vakur:  Davranışları ölçülü kimse, ağırbaşlı.

sipsi: Ağaç dallarından yapılan düdük

cura: İki veya üç teli olan halk sazı

çarkıfelek: Parlak kırmızı çiçekleri olan bir süs bitkisine benzeyen dantel

figür: Bir dansı veya oyunu oluşturan zincirleme hareketlerden her biri.

erkan:  Yol, yöntem.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 213 Cevabı

Ders kitabımızı açalım ve “Hey Gidinin Efesi” adlı metni inceleyelim. Metinde paragraflar numaralandı. Bu numaraların olduğu paragrafların konusunu ve o paragrafta özetle ne anlatıldığını aşağıda boş bırakılan kısımlara yazalım. Daha sonra metnin tümünün konusunu ve ana fikrini belirleyelim.

1. Paragraf:

 • Cevap: Zeybek oyununun nerelerde ve hangi çalgılarla oynandığı hakkında bilgi verilmiştir.

2. Paragraf:

 • Cevap: Zeybek oyununda nasıl kıyafetler giyildiği hakkında bilgi verilmiştir.

3. Paragraf:

 • Cevap: Zeybek oyununun figürleri hakkında bilgi verilmiştir.

4. Paragraf:

 • Cevap: Zeybek kültürü ve usulü hakkında bilgi verilmiştir.

Metnin konusu: 

 • Cevap: Zeybek oyunu

Metnin Ana Fikri:

 • Cevap: Zeybek oyunu her yörede farklı şekilde, farklı çalgı ve kıyafetlerle, farklı usullerle oynansa da her çeşidinin ortak özelliği, bir inanış ya da hikayeden yola çıkmasıdır.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Yazar, zeybek oyununda yöreden yöreye farklılık gösteren özelliklerden söz etmektedir. Bu farklılıkları hangi başlıklar altında ele almaktadır?

 • Cevap: Yöre, çalgılar, kıyafetler, figürler.

Yazar, oyunun değişiklik göstermeyen yönlerinden de söz etmektedir. Bunlar nelerdir?

 • Cevap: Oyunun ağır ve erkekçe havası, çağrı gelmeden oynanmasının hoş karşılanmaması.

Metnin tamamını değerlendirdiğimizde yazarın zeybek oyunu hakkında aktarmak istediği temel düşünce nedir?

 • Cevap:Zeybek oyunu her yörede farklı şekilde, farklı çalgı ve kıyafetlerle, farklı usullerle oynansa da her çeşidinin ortak özelliği, bir inanış ya da hikayeden yola çıkmasıdır.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 215 Cevabı

Bu etkinlikte grup arkadaşlarımızla aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulmamız ve Türkçe karşılığının geçtiği bir cümle kurup sınıf arkadaşlarımıza söylemeniz gerekiyor. Haydi, iş başına!

dizayn doküman ekstradizayn doküman ekstra e-mail link objektif Online part time sempatik

dizayn Türkçe Karşılığı tasarım
e-mail Türkçe Karşılığı e-posta
online Türkçe Karşılığı çevrimiçi
doküman Türkçe Karşılığı belge
link Türkçe Karşılığı ilişim
part time Türkçe Karşılığı yarı zamanlı
ekstra Türkçe Karşılığı ek
objektif Türkçe Karşılığı nesnel
sempatik Türkçe Karşılığı sıcakkanlı

 • Cevap:

1. cümle:
2. cümle:
3. cümle:
4. cümle:
5. cümle:
6. cümle:
7. cümle:
8. cümle:
9. cümle:

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Aşağıda “Hey Gidinin Efesi” adlı metinde geçen deyimleri ve anlamlarını görüyoruz. Bu deyimlerin geçtiği kısa bir öykü planlayalım.

aykırı kaçmak Uygun gelmemek, ters gelmek.
kırılıp dökülmek Kibar görünmeye çalışmak.
yakışık almamak Yerinde olmamak, uygun düşmemek.

Öykünün unsurlarına ve bu öyküyü hangi olay üzerine kuracağımıza karar verelim ve öykümüzü yazalım. Öykü bittikten sonra yazdıklarımızı gözden geçirmeyi unutmayalım.

 • Cevap:

Öykünün konusu:
Öykünün karakterleri:
Öykünün geçtiği yer ve zaman: 

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla