6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 5. Tema İstiklal Marşı Nasıl YazıldıMetni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık simgesi olan İstiklal Marşı yazılışının evrelerini bu yazımızda hep birlikte inceleyeceğiz.

İSTİKLAL MARŞI NASIL YAZILDI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 223 Cevabı

Öğretmenimizin seyrettireceği “İstiklâl Marşı Belgeseli”ni izlerken önemli bilgile not alalım. Çünkü notlarımız, belgeselle ilgili soruları yanıtlarken gerekecek.

2. ETKİNLİK

Olaylar nasıl sonuçlar doğuruyor? “İstiklâl Marşı Belgeseli”nde izlediğimiz olayları ve her bir olayın nasıl sonuçlar doğurduğunu balık kılçıklarına yazalım.

Başlatıcı olay

 • Cevap:

Olay

 • Cevap:

Olay

 • Cevap:

Başlatıcı olayın sonucu

 • Cevap:

Sonuç

 • Cevap:

Sonuç

 • Cevap:

Genel sonuç

 • Cevap:

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Bu etkinlikte İstiklâl Marşı’nın bir dörtlüğünü, sıramız geldiğinde grup arkadaşlarımızla okuyacağız. Gruplar, koro hâlinde kendi dörtlüklerini okuyacaklar. Vurgu, tonlama ve duraklama kurallarına dikkat edelim; marşımızın duygusunu hissederek ve hissettirerek okumamız çok önemli.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 225 Cevabı

Aşağıda, metinden alınan cümleler var. Bu cümleleri okuyalım ve altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazalım.

Maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi Bey, bunun için bir açtı.
Kazanacak olan şiire, para mükâfatı verilmesiydi.
“Asilendişenizin icap ettiğine varsa hepsini yaparız. ”
“Müsabakaya iştirak buyurmasını, memleketi bu telkin ve heyecan bırakmamasını”ondan rica etti.
Bu teminat üzerine şiir meclise getirildi.
“Arkadaşlar, artık yek ve keder günleriniz çok geride kaldı. ”
Mebuslar ayakta dinlediler.

maarif

 • Cevap: Eğitim ve öğretim sistemi

hatip

 • Cevap: Konuşmacı

müsabaka

 • Cevap: Yarışma

mükâfat

 • Cevap: Ödül

asil

 • Cevap: Soylu

icap etmek

 • Cevap: Gerekmek

iştirak etmek

 • Cevap: Katılmak

tesir

 • Cevap: Etki

telkin

 • Cevap: Teşvik

vasıta

 • Cevap: Araç

mahrum bırakmak

 • Cevap: Bir şeyden uzak tutmak

teminat

 • Cevap: Güvence

yeis

 • Cevap: Umutsuzluktan doğan hüzün

keder

 • Cevap: Üzüntü

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 226 Cevabı

Dinlediğimizi anladık mı? Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

İstiklâl Marşı ile ilgili yarışmayı kim açmıştır? Niçin birinci seçilememiştir?

 • Cevap: Atatürk açmıştır. Kimse seçilememiştir çünkü yazılan marşlar beğenilmemiştir.

Marş, mecliste ne zaman, hangi tarihte okunmuştur?

 • Cevap: 1 Mart 1921’de okundu.

Mehmet Akif’in yarışmaya katılmama nedeni nedir? Daha sonra katılması nasıl sağlanmıştır?

 • Cevap: Bu marşı ödül karşılığı ile yazmak istemiyordu. Ödül verilmeyeceği söylendiğinde yarışmaya katılmıştır.

Birinci seçilen şiir nerede, nasıl dinlenmiştir?

 • Cevap: Mecliste dinlenmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 227 Cevabı

Mustafa Kemal, Meclis’in ikinci çalışma yılının açılışında neden söz etmektedir?

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

İstiklâl Marşı’nı yazma koşulları, İstiklâl Marşı’na yüklediği anlam; marş okunurkenki tavrı gibi metinde geçen ipuçlarından yola çıkarak Mehmet Akif’in kişilik özelliklerini belirleyelim.

 • Cevap:

MEHMET AKİF

………………………. dir.

Çünkü metinde ………………………………………

***********************

………………………. dir.

Çünkü metinde ………………………………………

***********************

………………………. dir.

Çünkü metinde ………………………………………

***********************

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 228 Cevabı

Tanınan, bilinen ya da alanında uzman bir kişinin kişisel görüş ve düşüncelerini, dinleyicisiyle sohbet ediyormuş gibi içten bir hava içinde anlattığı konuşmalara sohbet denir. Sohbetler daha sonra yazıya geçirilip basılabilir. Ya da konuşma yapılmış gibi yazılabilir.
Şimdi bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım.

Bunun için;

1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özellik sohbet türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.

 • Cevap:

1. Konuşmacı, kişisel görüş ve düşüncelerini paylaşır. (✓)

2. Konuşmacı, dinleyicisiyle sohbet eder gibi konuşur. (✓)

3. Konuşmacı, düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. (X)

4. İçten bir üslup vardır. (✓)

5. Gezilip görülen yerler anlatılır. (X)

6. Anılara da yer verebilir. (X)

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 229 Cevabı

A. Aşağıdaki parçayı okuyalım ve altı çizili sözcüklere dikkat edelim.

Daha sonra parçanın altındaki çözümlemeyi okuyalım.
Önümde birisi yürüyordu. Otobüste birfiktegelmiştik benden önce binmişti. Sırtında, etekleri yerde sürünen uzun bir palto vardı. Yürürken arada bir ürkek bana bakıyordu. Yolu pek iyi bilmediğim için ardına takılmıştım bu adamın. Oturduğum apartmanın evlerde
birinde kaldığını sanıyordum. Kendi kendime, bu adamın peşine takılırsam eve kadar gide-
rim diye düşündüm. (Orhan Duru)

 • Birlik, sözcüğünün kökü birdir. Bu köke -lik eki getirilerek beraberce anlamına gelen birlik sözcüğü türetilmiştir.
 • Durak bir addır ve dur- kökünden -ak ekiyle türetilmiştir.
 • Ürkek sözcüğü, ürk- eylem kökünden -ek yapım ekiyle türetilmiş bir sözcüktür.
 • Bitişik sözcüğü bit- eylem köküne -iş ekinin getirilmesiyle bitiş olmuş; daha sonra -ik eki, “birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan” anlamında yeni bir ad türetmiştir.
 • Kolayca, kolay sözcüğünden -ce ekiyle türetilmiş ad soylu bir sözcüktür.

B. Şimdi bir anımızı kısaca yazalım ve yazdığımız metinden seçtiğimiz beş sözcüğü yukarıdaki gibi çözümleyelim.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla