6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 24, 25, 26, 27, 28, 29 Gülübik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 1. Tema Dünya ve Çevre Sayfa 24, 25, 26, 27, 28, 29 Gülübik Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

GÜLİBİK

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Söz varlığımızı zenginleştirelim.

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Ardından bu sözcüklerin metinde geçtiği cümleleri gözden geçirelim. Son olarak da bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturalım.

Cevap:

azık

 • Sözlük Anlamı: yolculukta yemek üzere hazırlanan yiyecek
 • Metindeki Kullanımı: yolculukta yemek üzere hazırlanan yiyecek
 • Kurduğum Cümle: Yolculuğum sırasında azığım tükenmek üzereydi.

tutuşturmak

 • Sözlük Anlamı: tutuşmalarını ya da tutuşmasını sağlamak
 • Metindeki Kullanımı: karşısındakinin isteyip istemediğine aldırmaksızın bir şeyi onun eline verivermek
 • Kurduğum Cümle: Yazılı kağıdını elime tutuşturdu.

ibik

 • Sözlük Anlamı: horoz, hindi, çavuşkuşu ve benzeri hayvanların tepesindeki kırmızı renkli, etli ve tırtıllı deri uzantısı
 • Metindeki Kullanımı: horoz, hindi, çavuşkuşu ve benzeri hayvanların tepesindeki kırmızı renkli, etli ve tırtıllı deri uzantısı
 • Kurduğum Cümle: Horozumun ibiği çok güzeldir.

sağmak

 • Sözlük Anlamı: memeyi parmaklar arasına alarak ya da bir araçla sıkarak sütünü akıtmak
 • Metindeki Kullanımı: memeyi parmaklar arasına alarak ya da bir araçla sıkarak sütünü akıtmak
 • Kurduğum Cümle: İneği sağmak için ahıra gittik.

dayanmak

 • Sözlük Anlamı: kendini bir yere dayamak, bir yere yaslanma
 • Metindeki Kullanımı: güç bir duruma katlanmak
 • Kurduğum Cümle: Bu duruma daha fazla dayanamıyordum.

tırısa kalkmak

 • Sözlük Anlamı: at) tırıs gitmeye başlamak
 • Metindeki Kullanımı:  at) tırıs gitmeye başlamak
 • Kurduğum Cümle: Atım şahlandı ve tırısa kalktı.

yerli yersiz

 • Sözlük Anlamı: uygun ya da sıralı, yerinde olup olmadığını hiç düşünmeden, uygun olsun olmasın
 • Metindeki Kullanımı: uygun ya da sıralı, yerinde olup olmadığını hiç düşünmeden, uygun olsun olmasın
 • Kurduğum Cümle: Yerli yersiz ötüp duruyordu.

2. ETKİNLİK

Sözcük gruplarını anlamlandıralım.

“Çiçekleri inceliyorum diye yollarda oyalanma da azığımı çabuk getir!” cümlesindeki “yollarda oyalanma” ifadesinin cümleye kattığı anlam nedir? Bu ifadenin yerine başka hangi sözcükler kullanılabilir, bulalım.

 • Cevap: Yani vakit kaybetme anlamına gelmektedir. Yapılan işin hemen yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun yerine hemen gel, acele et, başka işlerle vakit kaybetme de kullanılabilir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Söz varlığımızı zenginleştirelim.

Cümlelerdeki boşlukları yanda verilmiş ifadelerden uygun olanlarıyla eşleştirip tamamlayalım. İfadeleri, cümlenin anlamını tamamlayacak biçimde (uygun eklerle) kullanalım.

tutuşturmak – bulanmak – bastırmak – sevincine ortak olmak – etekleri tutuşmak

 • Cevap:

Çocukların sesi, diğer tüm konukların sesini bastırıyordu.

 • Cevap:

Kalabalıklar arasında annesini göremeyince birden etekleri tutuştu.

 • Cevap:

Bu anlamlı günde aramızda bulunmanızı ve  sevincimize ortak olmanızı  istiyoruz.

 • Cevap:

Evden çıkarken tüm çöp poşetlerini elime tutuşturdu.

 • Cevap:

Sokakta arkadaşlarıyla saatlerce oynamış, üstü başı toza bulanmıştı.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerde, “kurum” sözcüğünün her bir cümlede hangi anlamda kullanıldığını bulmaya çalışalım. Ardından bu sözcüğün anlamına sözlüklerimizden bakalım.

 • Cevap:

Soba borusu düşünce içindeki kurumlar da odaya dağıldı.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı: Kir pas.

TDK, Türkçe üzerine araştırmalar yapan ve Türkçenin güncel sorunlarına çözüm yolları üreten birkurumdur.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı:  kuruluş

Gülibik kurumla şişinip kanatlarını çırptı.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı: kendini üstün ve büyük gösterme davranışı, büyüklenme, kasılma

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Gülibik” metni ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.Gülibik” metni ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Gülibik’in fiziksel özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Kırmızı bir ibik i vardır. Güzeldir. Uzun ve güzel ötmektedir.

Çocuk, Gülibik ilk kez öttüğünde neler hissediyor? Anne ve baba Gülibik’in ilk kez ötüşü karşısında nasıl davranıyorlar?

 • Cevap: Çok mutlu oluyor. Sanki bu olay o an için dünyanın en güzel  olayıymış gibi bahsetmektedir.

Çocuğun babasına göre Gülibik’in ötüşünden daha önemli olan şeyler nelerdir?

 • Cevap: Okulu ve de kendi işi.

Çocuk Gülibik’in ötüşüyle yaşadığı sevinci kimseyle paylaşmayınca ne yapıyor?

 • Cevap: O da evin arkasındaki duvara Gülibik’in ötüşünü yazıyor.

Gülibik, çocuk için neden bu kadar önemlidir? Gülibik’in doğumuyla çocuğun yaşamında j neler değişmiş olabilir?

 • Cevap: Öncelikle sahiplenme duygusu oluşmuş olur. Onunla beraber büyüme şansı olur. Bu da sanki o hayvanın onun kardeşiymiş hissi uyandırır.

Metinden yola çıkarak çocuk kahramanın nasıl biri olduğunu (kişilik özelliklerini) tanımlayınız.

 • Cevap: İnce yapılı, naif duygusal sevgi dolu doğayı ve canlıları seven biri olduğunu söylemek mümkündür.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Soruları yanıtlayalım, boşlukları dolduralım.

Okuduğumuz metinde olaylar, kimler arasında ve nerede geçmektedir?

 • Cevap: Çocuk Gülibik, Annesi babası ve diğer ev hayvanları arasında geçmektedir.

Bu metinde yer alan kişiler:

 • Cevap: Çocuk, annesi, babası

Bu metinde olayların geçtiği yer/yerler:

 • Cevap: Bahçe, Ahır, köy, ev,

Bu metinde gerçekleşen olaylar, sırasıyla şöyledir:

 • Cevap:

1. Gül ibik’in doğması.

2. Gül İbik’in annesinin hemen gelmesi

3. Gülibik’in annesinin çocuğu gagalaması

4. Gül ibik’in annesi tarafından temizlenmesi

5. Gülibik’in büyümeye başlaması

6. Çocuğun ev işlerine yardım etmesi

7. Çocuğun alışverişten dönmesi

8. Annesine Gül ibik’i sorması

9. Gülibik’in ilk kez ötmesi.

Okuduğumuz metnin türü romandır; çünkü bu metinde,

 • Cevap: Kahraman sayısı fazladır. Öyküleyici bir anlatım kullanılmıştır.  ZAMAN VE MEKAN FARKLILIKLAR GÖSTERMEKTEDİR.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Sizce, Gülibik ne düşünür, ne söylerdi?

• Gözlerini dünyaya ilk kez açtığında…

 • Cevap: Anne nerdesin Anne!

• Annesi Kınalı’yı yanında göremediğinde…

 • Cevap: Anne çok korkuyorum neredesin hemen yanıma gel anne!

• Çocuğun kendisini sevip beslediğinde…

 • Cevap: İşte bir dost beni seviyor beni besliyor

• İlk kez öttüğünde…

 • Cevap: Heyt beeee ne öttüm ama.

• Yetişkinlerin ötüşünü fark etmediğinde…

 • Cevap: Onlar da ötüyor mu asıl benim ötüşüm çok iyi.

• Çocuğun ilk kez ötüşünü duyduğu zaman gösterdiği tepkiyi gördüğünde…

 • Cevap: Bak bak nasıl heyecanlandı ne var bunda ya bir öttüm herkes dağıldı.

2. Metinden hareketle; “Sürmegöz”, “Kınalı” ve “Gülibik” adlarının hangi hayvanlara verildiğini bulalım. Bu isimler, bu hayvanlara; hangi özelliklerinden dolayı verilmiştir/yakıştırılmıştır?

 • Cevap: Çünkü dış görünüşlerine ve fiziksel özelliklerine göre bu isimler verilmektedir. Eşeğin gözleri sürmeli gibidir kınalının da rengi öyledir ibik de kırmızı olduğu için ona Gülibik denilmiştir.

3. Siz hayvanlarınıza ne gibi adlar verirdiniz ve neden bu adları seçerdiniz? Sınıftaki arkadaşlarınıza açıklayınız.

 • Cevap: Karabaş, Kadife, Cennetgöz, Pamuk gibi adlar verirdim. Çünkü kedimin bembeyaz pamuk gibi tüyleri siyah köpeğimin tüyleri kara ve de eşeğimin gözleri cennet gözlü hurilere benzerdi.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Köylerde genellikle horoz sesleriyle uyanılır. 

♦ Peki siz sabahları nasıl uyanıyorsunuz?

 • Cevap: Ben genelde çalar saatin zil sesiyle ya da annemin uyandırmasıyla uyanmaktayım.

♦ Sizin uyanmanıza yardımcı olan ya da neden olan şeyler nelerdir?

 • Cevap: Annem, dışarıdan gelen korna sesleri, televizyonun sesi.

♦ Köyde ya da şehirde bu durum, nasıl farklılık gösterir?

 • Cevap: Şehirlerde kalabalığın gürültüsü, araçların gürültüsü, apartman gürültüsü köylerde ise kuşların cıvıltısı böceklerin sesleri ağaçların hışırdaması ve de horozların ötüşüdür.

Yukarıdaki sorular doğrultusunda güne nasıl başladığınızı, sabah nasıl uyandığınızı anlatan kısa bir bilgilendirici yazı yazınız.

 • Cevap: Sabah erkenden annem kaldırır beni.Önce elimi yüzümü yıkarım ardından üstümü giyinirim. Anneme kahvaltıyı kurmasında yardım eder kahvaltımı yapar sofrayı beraber kaldırır en sonunda da okula gitmek için evden ayrılırım.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla

YORUMLAR

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SINAV DUYURULARI
KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER