6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 329, 330, 331, 332, 333, 334 Şehir Faresiyle Tarla Faresi Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 329, 330, 331, 332, 333, 334 7. Tema Şehir Faresiyle Tarla FaresiMetni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu tema etkinliğinizde özgürlük kavramını farklı açılardan ele alarak etkinlikler sayesinde eğlenceli bir şekilde kavrayacaksınız.

ŞEHİR FARESİYLE TARLA FARESİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 329 Cevabı

“Özgür olmak” ne demek? Düşünelim, görseli yorumlayalım.

❖ “Özgürlük” kavramını farklı kaynaklardan araştıralım.

 • Cevap: Rahat hareket etmek, istediği gibi hareket etmek.

❖ Ailemizde ve yakın çevremizdeki insanlara soralım ve kısaca yanıtlamalarını isteyelim. Hatta “tek bir sözcükle” anlatmak isteseler özgürlüğü nasıl anlatırlar, soralım. Aldığımız yanıtları not edelim.

 • Cevap: Serbestlik

❖ Topladığımız bilgileri ve yanıtları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

❖ Aşağıdaki görselle ilişkili olan noktaları ve görsele ilişkin düşüncelerimizi de belirtelim.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 330 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerle ne anlatılmak isteniyor? Düşünelim. NOT: Altı çizili ifadelerin anlamını cümleden çıkarmaya çalışalım; anlamını tahmin ettiklerimizi sözlükten kontrol edelim. Anlamını çıkaramadıklarımızı sözlükten bulup yazalım!

 • Cevap:

“Bir gün yolu yordamıyla/ Tarla faresini yemeğe çağırmış.

 • yol yordam: Uygun davranış biçimi

“Böyle ziyafet görülmemiş.

 • ziyafet: Bir çok kişiyi eksiksiz yemekte toplamak

“Ama tam yemek başlarken/ Farelerin iştahı kesilmiş.”

 • iştahı kesilmek:.. Yemek yeme isteğinin kaybolması

“Ses seda kesilince yukarıda,/ Fareler çıkmış meydana.”

 • ses(in), seda(nın) kesilmesi: Hiç bir ses gelmemesi

“Bizde böyle kral sofraları yok,/ Fukara işi bizimkisi.”

 • fukara işi: Fakirler gibi

“Ama yediğin boğazında kalmaz. Ayak mayak sesi duyulmaz.

 • boğazında kalmak: Özgürce

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 331 Cevabı

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Şiirdeki iki fare nerelerde yaşamaktadır?

 • Cevap:

Şiirden hareketle bu farelerin yaşam yerlerinin özelliklerini belirlemeye çalışalım.,

 • Cevap:

“Ne yemekler, ne yemekler…/ Gitmeyen bilmez şehre.” dizeleriyle köy ve şehir arasında ne gibi bir fark olduğuna işaret edilmiştir?

 • Cevap:

Fareler yemeği evin hangi bölümünde yiyorlarmış? Bunu şiirdeki hangi dizelerden anlıyoruz?

 • Cevap:

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 332 Cevabı

Tarla faresi, yemekte neden rahatsız olur ve nasıl bir karar alır? Tarla faresinin bu davranışının altında hangi sebep yatmaktadır?

 • Cevap:

Şiirin son bölümünde vurgulanan ve bu şiirle okura iletilmek istenen ana fikir nedir?

 • Cevap:

Tarla faresinin düşünceleri mi yoksa şehir faresinin yaşam biçimi mi doğru? Gerekçelerimizle açıklayalım.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 333 Cevabı

Dinlediğimiz metnin türü fabldır (öykünce). Fabllar, sonunda ders verme amacı güden, düşündüren ve genellikle şiir biçiminde yazılan öykülerdir. Fabllara ilişkin daha önce öğrendiğimiz özellikleri anımsayalım ve aşağıdaki özellikleri doğru ifadelerle tamamlayalım.

 • Cevap:

Dinlediğimiz metinde kahramanlar …………. dır.

Metindeki karakterler, ………….  gibi düşünür, konuşur ve ………….  gibi davranır.

Metnin sonunda insanlara bir…………. verilir.

5. ETKİNLİK

Önce aşağıdaki paragraf özellikleriyle ilgili açıklamayı okuyalım. Bir yazının tümünde olduğu gibi paragrafta da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde konu belirtilir. Bu bölüm, tek cümleden ya da birbirini destekleyen, açıklayan birkaç cümleden oluşabilir. Gelişme bölümünde konu, genellikle düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılarak açıklanır. Cümleler arasındaki anlamsal ve dilsel bağlar, zamirler, bağlaçlar ve yinelenen sözcüklerle sağlanır. Sonuç bölümü ise paragrafın özeti niteliğindedir. Vurgulanmak istenen düşünce burada belirtilir. Bu bölümde “demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” gibi bağlaçlar kullanılabilir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin aşağıdaki maddesine dayanarak “insan hakları ve özgürlükler” ile ilgili bir paragraf oluşturalım. Oluşturduğumuz paragrafı çalışma kitabının 334. sayfasındaki ilgili alana yazalım.

“Bütün insanlar hür, haysiyet (değer, saygınlık) ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti (anlayışı) ile hareket etmelidirler.”

 • Cevap:

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 334 Cevabı

(1. Madde – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

GİRİŞ

 • Cevap:

GELİŞME

 • Cevap:

SONUÇ

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla