6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Vatandaşlık Bilinci Sayfa 138 Vatandaşlık Bilinci Hazırlık Çalışmaları Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatandaşlara düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

 • Cevap:– Her bir vatandaş devletinin kendisine yüklediği vergileri ödemek durumundadır.– Her bir vatandaş, devlet tarafından verilen zorunlu görevleri yerine getirmek durumundadır.

  – Vatandaşlar her daim devlet görevlilerine yardımcı olmalı ve devletinin çıkarını düşünmelidir.

  – Vatandaşların devletine karşı görevleri olduğu gibi diğer vatandaşlara karşı sorumlulukları da vardır. Özetle her bir vatandaş diğer vatandaşın haklarını gözetmeli ve bu haklara saygı duymalıdır.

  – Erkek vatandaşlar zorunlu askerlik görevini yerine getirmek durumundadır.

  – Seferberlik durumunda devletin askere çağırdığı herkes vatan savunmasına katılmak durumundadır.

2. Hz. Ömer’in “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Bir ülkede adalet olmazsa birlik beraberlik dayanışmaz olmaz ve kendi ayaklarının üstüne duramaz. Eğer adalet varsa bu söylediklerimin hemen hemen hepsi gerçekleşebilir.

3. Seçme ve seçilme hakkıyla Atatürk’ün “Hâkimiyet milletindir.” sözü arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Doğrudan ilişki vardır. Çünkü hakimiyeti sağlamak için seçme ve seçilme hakkını kullanırız.

4. “Üretmeden tüketmeyiniz.” sloganı bize neleri öğütlüyor olabilir?

 • Cevap: Tükettiğimiz kadar da üretim yapmalıyız çünkü üretim yapmadan tüketim de olmaz.

5. Demokratik toplumların en önemli özellikleri nelerdir?

 • Cevap:⇒ Demokratik toplumlarda insan hakları gelişmiştir.⇒ Demokratik toplumlarda diğer insana kul-köle olma gibi çağ dışı uygulamalar yoktur.

  ⇒ Demokratik toplumlarda sınıf ayrımı yoktur. Toplumun her kademesinden insanlar birey olma ortak paydasında buluşmaktadır.

  ⇒ Demokratik toplumlarda soyluluk ifadeleri yoktur. Ağa, bey gibi unvanlar kimseye verilemez ve kimse tarafından üstünlük ifade edecek şekilde kullanılamaz.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın