6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 110, 111, 112, 113, 114 Bizimki Türkçe Sevdası Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yabancı dillerden alınmış kelimeler bulunmaktadır. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız.

Alper birçok iş yerine CV bırakmış. Alper birçok iş yerine özgeçmiş bırakmış.
Yeni jenerasyonun bilgiye ulaşma imkânları çok iyidir. Yeni kuşağın bilgiye ulaşma imkanları çok iyidir.
Metropollerde bina sayısı arttıkça yeşil alanlar azalıyor. Büyük kentlerde bina sayısı arttıkça yeşil alanlar azalıyor.
Adaleti ve objektif bakış açısıyla herkesin güvenini kazanmıştı. Adaleti ve tarafsız bakış açısıyla herkesin güvenini kazanmıştı.
Bir taraftan okul, bir taraftan part time çalıştığı iş onu yoruyordu. Bir taraftan okul, bir taraftan yarı zaman çalıştığı iş onu yoruyordu.
Yeni yaptığı kapak dizaynı herkesçe beğenildi. Yeni yaptığı kapak tasarımı herkesçe beğenildi.
Olaylara farklı perspektiflerden bakmak anlayışımızı geliştirir. Olaylara farklı açılardan bakmak anlayışımızı geliştirir.
Fastfood yeme alışkanlığı sağlığımızı tehdit ediyor. Ayaküstü yeme alışkanlığı sağlığımızı tehdit ediyor.
Öğretmenimiz her dersin başında bizi motive ederdi. Öğretmenimiz her desin başında bizi güdülerdi.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden aklınızda kalanları kendi cümlelerinizle yazınız.

  • Cevap: Elazığ hörsenk köyünde ağanın oğlunu sevdiği diğer komşu köyündeki kızla nişanlandırmış. Daha sonra nişanın yapılacağı gün ay tutulmuş. Pembe hatun gençleri peşinden konağa götürmüş. Konakta çayda çıralari inçe ince keşmiş her birinin eline çıra demeti olarak vermiş ve onları yakmış. Gençler meydana gelmiş ve kendi etraflarında dönmüşler bu güzel manzara karşısında halk alkışlarla eşlik edip çayda çıra türküsünü söylemiş.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

  • Yardımcı fikir: Bir milletin kendi varlığını koruyabilmesi dil ile mümkündür.
  • Ana fikir: Dilimizi yabancı dillerin etkisinden kurtarmalıyız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki afişi yorumlayarak bu afişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir deneme yazınız.

  • Cevap: Dil milletin en önemli varlığıdır. İnsanların birbiriyle iletişim kurması ve kendini ifade etmesi ancak dil yoluyla olur. Milletler dilleriyle var olur, bir milletin kendi varlığını koruyabilmesi dille ancak mümkündür.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen parçada, kaynaştırma ünsüzü bulunan kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

Millet kavramının ortaya çıkmasında en önemli rolü oynayan aidiyet bilincinin oluşabilmesi için ilk aşama, o toplum bireylerinin birbirleri ile anlaşabilmeleridir. Her dil, kendine has düşünme ve hissetme tarzını kendi içinde taşır. Bu da onu kullanan toplumlarda ortak yorum, düşünce ve davranış kalıplarına sebep olur. Bu yüzden de her millî dilin ardında aslında millî bir ruh vardır.

  • Cevap: Kavramının, çıkmasında, oynayan, onu, bireylerinin, ortaya, tarzını, oluşabilmesi, bilincinin, içinde, kalıplarına, tarzını.

6. ETKİNLİK

Metni okuyarak yay ayraç ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

  • Cevap:

Dilin esası (,) hatta diyebiliriz ki yegâne işlevi insanlar arasında iletişim kurmaktır (.) Verici ile alıcı arasında mesaj iletme işlevini yerine getirmeyen dil (,) ancak ölü bir dil olabilir (.) Dilin bireyler arasındaki iletişimi yerine getirebilmesi (,) bildirişim teorisinin basit bir kuralına bağlıdır (:) Verici ile alıcı arasındaki uyumluluk. Bu (,) bir adamın çevirmeli telefonunun ahizesinden radyo dinleyememesi (;) radyodan televizyon yayınlarını seyredememesi gibidir (.)

7. ETKİNLİK

Aşağıda zamirlerle ilgili cümleler verilmiştir. Buna göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

  • Cevap:

1- “O, tüm canlılara merhametle yaklaşırdı.” cümlesinde kişi adının yerine o kelimesi kullanılmıştır.

2- “Bu kitabı nereden aldınız?” cümlesinde soru anlamı nereden ile sağlanmıştır.

3- “Salondaki herkes konuşmaya dikkat kesilmişti.” cümlesindeki herkes belgisiz zamirdir.

4- “Şunu annem için aldım, diyerek gülümsedi.” cümlesinde şunu kelimesi işaret yoluyla ismin yerini tutmuştur.

5- “Bu yemeği ben kendim yaptım.” cümlesindeki kendi kelimesine dönüşlülük zamiri de denir.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın