6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 212, 213, 214, 215 İlim Öğren Cevapları

İLİM ÖĞREN BİLİM ÖĞREN

İlim öğren, bilim öğren
Dünyaya bir bakıp gören
İlim öğren, bilim öğren
Cehaleti yıkıp, süren
İlim öğren, bilim öğren
Öğrenci ol, öğretmen ol
Eğitim al, bilgiler dol
Topluma sun doğru bir yol
İlim öğren, bilim öğren
Yürü, çalış harıl harıl
İşlerine sıkı sarıl
Kimseye ne küs ne darıl
İlim öğren, bilim öğren
Çobanoğlu ilim gördü
Cehaleti çoktan sürdü
Bilgi ile fikir ördü
İlim öğren, bilim öğren

1. ETKİNLİK

İlmin size çağrıştırdığı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri kullanarak ilimle ilgili kısa bir paragraf yazınız.

 • Cevap: İlmin sözlük anlamı, bilmek, şuurda oluşan ve kesin bir manada bilmek anlamındadır. Kainatta olmuş, olan ve olacak olan bütün bilgilere yine ilim denir. İlim kuranı kerimde türevleri ile birlikte yaklaşık 750 defa geçmektedir. Bir çok ayette de ilmin önemine işaret edilmiştir. Bir ayeti kerimede: “Siz hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalbler verdi.” (Nahl, 16/78) buyrulmaktadır.

2. ETKİNLİK

a) “İlim Öğren” şiirinin başlığının içerikle uyumlu olup olmadığını gerekçesiyle yazınız. Siz de şiire iki başlık belirleyiniz.

 • CevapBence başlık ve içerik uyumludur çünkü: Bence başlık uyumludur. Çünkü şiirin başlığı şiirdeki dizelerle ilgilidir. Şiirde ilim ile bilim arasındaki ilişki anlatılmış ve bu sebepten dolayı şiirin başlığı “ilim öğren” olarak belirlenmiştir.

b) Siz de şiire iki farklı başlık bularak aşağıya yazınız.

 • Cevap: İlim ve Bilim, İlimsiz Bilim Olmaz, İlimin Güzelliği, İlim ile İlmek İlmek Başarı (4 başlık)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

 • Cevap: Bilim öğrenme merakı

4. ETKİNLİK

İlimle ilgili aşağıdaki özdeyişlerden anladıklarınızı birer cümleyle yazınız.

 • Cevap:İlim Çinde’de olsa alınız.= İlim her nerede ve her ne şekilde de olsa alınmalıdır.İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun. Mal, vermekle azalır; ilim, öğretmekle çoğalır.= İlim her şeyden önemlidir. İlim bizi korur, malı ise biz koruruz ve bir süre sonra da mal bize zarar verebilir.İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.= İlim bize her zaman doğru yolu gösterir eğer ilime yönelmediysek karanlığa çekiliriz.Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir.= En doğru ve kesin yol gösterici ilimdir.

  Bilim bütün dünyanın malıdır, ulusların sınırlarını tanımaz.= Bilim sınır tanımaz ve bütün dünyaya özgüdür.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını ilimle ilgili bir hikâye oluşturacak şekilde doldurunuz. Bu haritadan yararlanarak hikâyenizi yazınız.

 • Cevap:

EN BÜYÜK HAZİNE İLİM

Zamanın bir vaktinde Fars diyarında dul bir kadın varmış. Bu kadın, öleceğini hissedince biric ik oğlunu yanına çağırarak ona, “İyi dinle evladım! Oldukça fakir olduğumuzdan çok sıkıntı çektik. Sana bir kitap bırakıyorum. Bu kitaptaki talimatları uygularsan çok zengin olacaksın.” demiş. Annesi vefat ettikten sonra çocuk, o kitabı okumaya başlamış. Kitabın baş kısmında, “Hazineye ulaşmak için sayfa atlamadan okuyunuz. Eğer bir sayfa dahi atlarsanız hazineye erişemezsiniz.” yazıyormuş. Kitapta Arapça metinler varmış. Genç, başkaları da bu sırrı öğrenip hazineye sahip olmalarından korktuğu için metni tercüme ettirmek yerine Arapça öğrenmeye başlamış. Sonunda Arapça bir metni mükemmel şekilde okuyacak hale gelmiş. Fakat bir noktadan sonra kitap Çinçe devam ediyormuş. Sonra da başka lisanlar geliyormuş. Genç adam, azimle ve sabırla bu dillerin hepsini öğrenmiş.

Bir süre sonra da başkentin en iyi tercümanlarından birisi olmuş. Kitabın ilerleyen sayfalarında hazinenin nasıl idare edileceğine dair talimatlar varmış. Genç adam, bu sefer de iktisat ve ticaret öğrenmiş; ayrıca hazineyi bir kere el e geçirdikten sonra dolandırılmamak için kıymetli şeylerin değerlerini de belirlemeyi öğrenmiş. Çok lisan bilen ve malliyeden iyi anlayan biri olarak şöhreti sultana kadar ulaşmış. Sultan, onu devletinin genel valisi olarak tayin etmiş.

Kitabın sonlarına doğru eserde daha teknik bilgiler yer alıyor; büyük taş kapılar açılırken büyük taş kütleler nasıl çıkartılır, yol yapımında yolları düzlemek için dolambaçlı yerler nasıl doldurulur ve buna benzer konular anlatılıyormuş. Bu sırları hiç kimseyle paylaşmayı düşünmeyen ve dolayısıyla hiç kimseden yardım almayan o dul kadının oğlu, böylece bilge ve sayılan bir kişi olmuş. Daha sonra mühendislik ve şehir planlamacılığı çalışmış. Nihayet kültürünü ve bilgisini çok takdir eden sultan, onu vekili ve sarayın mimarı atamış. Derken sonunda vezirliğe yükselmiş. Genç, sonunda son sayfaya gelmiş. Bu son sayfayı okuyacağı gün, padişahın kızı ile evlenecekmiş. Delikanlı, son yaprağı çevirip şu son cümleyi okumuş;

“Bilmek, bilgi, gerçek ve en büyük hazinedir.”

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yapım eklerini örnekteki gibi kullanarak yeni kelimeler türetiniz. Yapım ekinin görevini yanına yazınız.

Cevap:

 • -gın /-gin= yangın, saygın, seçkin, taşkın, gezgin… vb. = fiilden isim yapım eki
 • -lık /-lik= sazlık, çeyizlik… vb.= isimden isim yapım eki
 • -lı /-li= bağlı, yurtlu… vb.=  isimden isim yapım eki
 • -ar /-er= içerir-, sarar-… vb.= isimden fiil yapım eki
 • -cı /-ci= delici, alıcı… vb.= Fiilden isim yapım eki
 • -gı /-gi= görgü, sargı… vb.= Fiilden isim yapım eki
 • -gan / -gen= doğurgan, kaygan… vb.= Fiilden isim yapım eki
 • -ca /-ce= Yunanca, arapça… vb.= İsimden isim yapım eki
 • sız /-siz= evsiz, asılsız… vb.= İsimden isim yapım eki
 • -cı /-ci= börekçi, meyveci… vb.= İsimden isim yapım eki
 • -ım /-im= Seçim, alım… vb.=Fiilden isim yapım eki
 • -la /-le= başla-, gözle… vb.= İsimden fiil yapım eki

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın