6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 36, 37, 38, 39 Onuncu Yıl Nutku Dinleme Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları karışık bir şekilde aşağıda verilmiştir. Kelimeleri, sözlükten yararlanarak anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinden aklınızda kalanları, noktalama ve yazım kurallarına dikkat ederek kendi cümlelerinizle yazınız.

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinden alınan Atatürk’ün aşağıdaki sözü metnin bütünüyle nasıl ilişkilendirilmiştir? Kısaca yazınız.

4. ETKİNLİK 

Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerinde, onun hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır? Verilen noktalı yerlere yazınız.

5. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen kelimelere ünlü ile başlayan ekler getiriniz. Kelimelerde meydana gelen değişikliği yanındaki boşluğa örnekteki gibi yazınız. Kelimeleri birer cümlede kullanınız. 

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki boşluklara 5. Etkinlikten hareketle yanındaki kelime ve harflerden uygun olanını yazıp ünlü düşmesi kuralını bulunuz.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki paragrafta ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri bularak yuvarlak içine alınız.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın