6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 40, 41, 42, 43, 44 Mustafa Kemaller Tükenmez Cevapları

1. ETKİNLİK  

Atatürk hakkında (hayatı, kişilik özellikleri, ilke ve inkılapları) bir araştırma yaparak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiirde bazı kelimelerin harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri bulunuz ve metindeki anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. 

Aşağıda altı çizilen kelimelerin dizelerde hangi anlamda (gerçek/mecaz) kullanıldığını noktalı yerlere yazınız. 

3. ETKİNLİK 

Şiirin son biriminden ne anladığınızı aşağıda noktalı yerlere yere yazınız. 

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir? 

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görselden hareketle 10 Kasım ile ilgili düşüncelerinizi verilen noktalı yerlere yazınız. 

6. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen şiiri kendi duygu ve düşüncelerinizi yansıtan dizelerle tamamlayınız.Daha sonra öğretmeninizden şiirin orijinal şeklini dinleyiniz. 

7. ETKİNLİK 

Aşağıda bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları verilmiştir. Yazım kılavuzundan doğrusunu bularak yazımı yanlış olanın üstünü örnekteki gibi çiziniz. 

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki dörtlükte basit, türemiş ve birleşik kelimeleri bulup uygun kutucuklara yazınız. 

9. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen fiillerin uğradıkları ses değişimini tabloda örnekteki gibi gösteriniz. 

Aşağıda verilen “de-” ve “ye-” fiillerine uygun ekler getirerek hangilerinde ses değişmesi olduğunu tabloda gösteriniz. 

10. ETKİNLİK 

Aşağıdaki boşluklara 9. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünlü daralması kuralını bulunuz. 

ÜNLÜ DARALMASI KURALI

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın