6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 45, 46, 47, 48, 49, 50 Şehit Bacı Cevapları

1. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri öğretmeninizin vereceği yönergeler doğrultusunda bularak puanınızı hesaplayınız.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden alınan bazı cümleler karışık olarak aşağıda verilmiştir. Bu cümleleri
metindeki oluş sırasına göre numaralandırınız. 

3. ETKİNLİK 

“Şehit Bacı” başlığının metnin içeriğiyle uyumlu olup olmadığını gerekçesiyle yazınız. 

Siz de metne iki farklı başlık bularak aşağıya yazınız. 

4. ETKİNLİK 

“Şehit Bacı” metni ile daha önce okumuş olduğunuz “Aslan, Tilki, Bir de Geyik” metninin özelliklerini belirleyip iki metni karşılaştırınız. 

“Şehit Bacı” adlı metnin tür özellikleri bakımından daha önce okuduğunuz hangi metin ya da metinlerle özdeş olduğunu aşağıya yazarak metnin türünü belirleyiniz. 

5. ETKİNLİK 

Yurdumuzdaki millî mücadele yıllarını gösteren bir resim ya da fotoğraf bularak aşağıya yapıştırınız. Yapıştırdığınız görselin size çağrıştırdıklarından hareketle bir hikâye yazınız.

6. ETKİNLİK 

a) Aşağıda verilen kelimelere ünlü ile başlayan ekler getiriniz. Kelimelerde meydana gelen değişimi noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız. 

b) Aşağıdaki özel isimlere ünlü ile başlayan ekler getirerek isimlerin yazılışını ve okunuşunu uygun yerlere örnekteki gibi yazınız. Özel ismi bir cümlede kullanınız. 

c) Aşağıdaki tek heceli kelimelere ünlü ile başlayan ekler getiriniz. Değişime uğrayanları yuvarlak içine alınız. 

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki boşluklara 6. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünsüz yumuşaması kuralını bulunuz. 

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın