6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56 Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında Cevapları

1. ETKİNLİK

Metnin anahtar kelimelerinin yazılı olduğu bulutu boyayınız. 

 

2. ETKİNLİK 

Verilen deyimlerin anlamlarını bularak noktalı yerlere yazınız ve birer cümlede kullanınız.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz “Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında” adlı metinden alınan ifadeler eksik bırakılmıştır Metinden hareketle eksik bırakılan yerleri tamamlayınız.

4. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki özelliklerden hangileri okuduğunuz metne aittir. İlgili özelliğin karşısındaki kutucuğu işaretleyiniz.

b) İşaretlediğiniz özelliklere göre okuduğunuz metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

SÖYLEV (NUTUK)

5. ETKİNLİK 

a) Yukarıdaki şiirde öğretmenin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir. Verilen noktalı yerlere yazınız. 

b) Siz de “öğretmen” konulu bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık bularak yazdıklarınızı gözden geçiriniz. 

6. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki tabloda verilen kelimelere uygun ekler getirerek ünsüz değişmelerini gösteriniz. 

b) Aşağıda verilen cümlelerdeki ünsüz değişmelerini bularak noktalı yerlere yazınız.

7. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen örnekten hareketle kelimelerdeki ses türemesini gösteriniz.

8. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki boşluklara 6. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünsüz benzeşmesi kuralını bulunuz.

b) Aşağıdaki boşluklara 7. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünsüz türemesi kuralını bulunuz.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın