6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57, 58, 59, 60 Hasan Âli Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişleri Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

İlke : Ana düşünce ve inanış, baş kural.
cümlem: İnsanlar ilkelerinden vazgeçmemelidir.

ülkü: Ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce elek.
cümlem: Her insanın bu hayatta bir ülküsü vardır.

istikbal: Gelecek (zaman)
cümlem: İstikbalimiz için çok çalışmalıyız.

gürbüz: İyi gelişmiş, iri ve güçlü, sağlam yapılı.
cümlem: O gürbüz bir delikanlıydı.

özdeş: Her türlü nitelik yönünden eş, eşit, benzer olan.
cümlem: Özdeş olan varlıklar birbirine benzer.

devrim: Belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
cümlem: Atatürk devrimleri bizim hayatımızı değiştirdi.

çağdaş: Aynı çağda yer alanlardan olanlardan, geçenlerden ya da yaşayanlardan her biri.
cümlem: Çağdaşlarımızla yaşamayı öğrenmeliyiz.

2. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin eş anlamlılarını verilen boşluklara yazınız.

hatıra – anı
fikir – düşünce
güçlük – zorluk
ideal – ülkü
özellik – vasıf
görev – vazife
demeç – söylev

3. ETKİNLİK

Metinde Hasan Âli YÜCEL’în “vatan ve millet sevgisi” hakkındaki düşünceleri nelerdir?

 • Vatanını ve milletini çok seven bir insan olması.

4. ETKİNLİK

Metne göre ”millî birlik ve beraberlik” kavramları niçin önemlidir?

 • Milli birlik ve beraberlik bizim bir ulus olabilmemiz ve düşmana karşı tek vücut olabilmemiz için önemlidir.

5. ETKİNLİK

Yazarın bu metni yazma amacı sizce ne olabilir?

 • Türk gençliğine neler yapması gerektiği, amaçlarının ne olduğunu söylemesi ve Atatürk’ün bu vatanı gençlere emanet ettiği.

6. ETKİNLİK

Sevgili Çocuklar, Bir yazıda anlatılanın konu, vurgulanmak istenenin ana fikir; ana fikri destekleyen diğer fikirlerin ise yardımcı fikir olduğunu hatırlayalım.

Aşağıda verilen bölümleri okuduğunuz metne göre yazınız.

Cevap:

Konu

 • Türk gençliğini milli egemenlik ve bağımsızlık konularında bilinçlendirmek.

Ana Fikir

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, vatanını ve milletini seven, bilimin ışığında ilerleyen gençlere emanettir.

Yardımcı Fikir

 • Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyip ileri götürmeliyiz.

Yardımcı Fikir

 • Vatanı ve milleti her şeyden önde tutmalı, şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla anmalıyız.

Yardımcı Fikir

 • Milli birlik ve beraberlikle ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumalıyız.

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki zamirleri (adılları) bularak ne tür zamir olduklarını uygun kutucuklara yazınız.

Bu saatten sonra kim tutar bizi?
Nakliyeciler bugün eşyalarımı taşımaya geldi.
Ödevlerimin çoğunu hafta sonu yaptım.
Onu sevmedim, ötekini getir.
Onu başarılı buldukları için işe almışlar.
Evdeki daha büyük bir piyano.
Hiçbirimiz öğretmenimizin okuldan ayrılmasını istemedik.
Sizden aldığımı oraya bıraktım.
Kaçınız gezi için dilekçe verdi?
Elindekileri masaya bıraktı.

Cevap:

Soru Zamiri

 • kim – kaçınız

İyelik Zamiri

 • eşyalarım – ödevlerimin – öğretmenimizin – aldığımı

Kişilik Zamiri

 • onu – sizden – bizi

İlgi Zamiri

 • evdeki – elindekileri

Belgisiz Zamir

 • çoğu – hiçbirimiz

İşaret Zamiri

 • onu – ötekini – oraya

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın