6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 61, 62, 63, 64, 65, 66 Kınalı Ali Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz hikâyenin haritasını çıkarınız.

2. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinden alınmış kelimelerin bazı harfleri ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Sözlükten yararlanarak bu kelimeleri bulunuz.

b) Aşağıdaki kelimelerin metinde hangi anlamda kullanıldığını bulunuz. Kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

doğru
cümlem:
1. Gerçek, yalan olmaya.
2. Hiçbir yöne sapmadan, doğruca, dosdoğru.
3. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.
cephe
cümlem:
1. Bir şeyin veya yapının ön tarafta bulunan bölümü.
2. Belli bir düşünce, istek çevresinde sağlanan beraberlik.
3. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
alay
cümlem:

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yanına yazınız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali’nin annesi, oğlunun askere alınmasıyla duyduğu sevinci metinde hangi cümlelerle ifade ediyor?
2. Cepheye askeri daha çabuk gönderebilmek için neler yapıldığını metinden örnek göstererek yazınız.
3. Ali’nin elindeki kınadan rahatsız olduğunu metindeki hangi cümlelerden anlıyorsunuz?

5. ETKİNLİK

Millî Mücadele”nin size çağrıştırdığı kelimeleri kutucuklara yazınız. Bu kelimelerin içinde geçtıği bilgilendirici bir yazı yazarak metninize uygun bir başlık belirleyiniz.

6. ETKİNLİK

Etkinliği örnekteki gibi yapınız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelere “-cık/-cik” ekini getiriniz. Hangilerinde bir ünlüye ihtiyaç duyulduğunu boyayarak belirtiniz.

b) Aşağıdaki kelimeleri “m, p, r, s” ünsüzlerini kullanarak pekiştiriniz. Pekiştirme esnasında varsa türeyen harfleri örnekteki gibi yazınız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki boşluklara 6. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünsüz düşmesi kuralını bulunuz.

b) Aşağıdaki boşluklara 7. Etkinlikten hareketle yanındaki kelimelerden uygun olanını yazıp ünlü türemesi kuralını bulunuz.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın