6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 76, 77, 78 Güneş Nasıl Çalışır Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdakilerin hangisinde “perde” kelimesi terim anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz. 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki özeliklerden hangilerinin “Güneş Nasıl Çalışır?” metnine ait olduğunu düşünüyorsunuz? İlgili özeliklere | ilgili olmayanlara işaretı çiziniz.

Yukarıda belirlediğiniz bilgiler doğrultusunda metnin türünü yazınız. 

3. ETKİNLİK

“Güneş” kelimesinin size çağrıştırdığı kavramları noktalı yerlere yazınız. 

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde gerekçeler ve kanıtlarla desteklenen görüşler ile gerekçeler ve kanıtlarla desteklenemeyen görüşlerden ikişer cümle yazınız. 

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını boşluklara yazınız. 

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın