7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

A) Aşağıdaki ifadelerde istenenleri yapınız.

1) y = x – 3 doğrusal denkleminin grafiğini yandaki koordinat sistemine çiziniz.

  • Cevap: Denklemin grafiğini çizmek için önce x=0 deriz ve y değerini buluruz. sonra y = 0 deriz x değerini buluruz.

 

3) y = 1 ve x = 3 doğrusal denklemlerinin grafiklerini yandaki koordinat sistemine çiziniz.

  • Cevap: Burada iş biraz değişik. burada 0 değerini verebileceğimiz bir durum yok. bunlar özel doğrulardır.
    x = a şeklindeki doğrular y eksenine paralel olan doğrulardır. bu doğrular x eksenine diktir.
    y = b şeklindeki doğrular ise, x eksenine paralel ve y eksenine diktir.

4) y = 3x ve y = -4x doğrusal denklemlerinin grafiklerini yandaki koordinat sistemine çiziniz.

  • Cevap: Bu denklemler için, yukarıdakiler gibi sırasıyla, x=0 ve y=0 yazacağız. bunu yapınca sırasıyla y=0 ve x=0 bulacağız. yani bu doğrular orijin dediğimiz O(0,0) noktasından geçerler. özel doğrulardır. ekteki 4.resme bakınız. y=mx şeklindeki doğrular (0,0) noktasından geçerler.

B) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

  • Cevap:
1) y = 5x doğrusal denkleminin grafiği orijinden geçer. Doğru
2) y = x + 5 doğrusal denkleminin grafiği y eksenini (0, -5) noktasında keser. Yanlış 
x = 0 verdiğimizde y=5 olur. grafiği (0,5) noktasında keser.
3) y = -x – 4 doğrusal denkleminin grafiği x eksenini (-4, 0) noktasında keser. Doğru
y = 0 yazarsak x = -4 olur. yani grafik x eksenini (-4, 0) noktasında keser.
4) y = 3x – 6 doğrusal denkleminin grafiğinin üzerindeki noktalardan biri (1,3) noktasıdır. Yanlış 

(1,3) noktasını denklemde x=1 ve y=3 olarak yazarsak: 3=3.1-6 dan 3= -3 bulunur. (1,3) noktası denklemin üzerinde değildir