7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı 

A) Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Yandaki şekildeki ABCD karesinin içine O merkezli daire çizilmiştir. Karenin bir kenarının uzunluğu 6 br olduğuna göre boyalı alanlar toplamı kaç birimkaredir? (p yerine 3 alınız.)
A) 9 B) 10 C) 12 D) 15

2) Yandaki O merkezli dairede verilenlere göre AOB ve COD daire dilimlerinin alanları toplamı dairenin alanının kaçta kaçıdır?

3) Yandaki O merkezli dairede m(AOB) = 90° dir. Dairenin alanı 12 br2 olduğuna göre AOB daire diliminin alanı kaç birimkaredir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

B) Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

1) Yanda kareli kâğıda çizilmiş O merkezli daire dilimi ile karenin alanı birbirine eşit olduğuna göre daire diliminin merkez açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz. (p yerine 3 alınız.)
2) Yandaki O merkezli dairede m(AOB) = 75° dir. AOB daire diliminin alanı 15 br2 olduğuna göre dairenin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

3) Resimdeki yelpaze 135° açıldığında oluşan daire diliminin alanı 18 br2 olduğuna göre yelpaze tamamen açıldığında oluşan dairenin yarıçapının kaç birim olduğunu bulunuz. (p yerine 3 alınız.)

  • Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla