7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

Sufi, tasavvuf ve mutasavvıf kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

  • Cevap:

Sufi, tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, hak ile baki; Zahirde halk ile, batında hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir.

Tasavvuf, kemale ermek için ruhu, ibadet, zikir ve fikir gibi şeylerle terbiye ettirip nefsi kalb hastalıklarından tezkiye etme yolunu gösteren ilimdir.

Mutasavvıf, tasavvuf inancını benimseyerek, tasavvuf inancını yaymaya çalışan, dünyadan bir şekilde el etek çekerek, kendisini bütünüyle tanrıya adayan kişiye denir.

Lüks ve savurganlığın zararları nelerdir? İnsanlar lüksten ve savurganlıktan niçin kaçınmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Lüks ve savurganlık, maddi ve manevi zararlara neden olur. Toplumlarda hızlı bir şekilde fakirleşme olur. Sahip olunan kaynakların kolayca tükenmesine ve kaynak bulma uğruna doğada büyük yıkımlara sebebiyet verebilir. Kaynakların tükenmemesi, sahip olunan maddi manevi imkanların değerini anlama ve ileri de sıkıntı yaşamamak için lüksten ve savurganlıktan kaçınmalıyız.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla