7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

Ahmet Yesevi kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?

  • Cevap: Doğduğu yer ve doğum tarihi ko­nusunda kesin bilgi olmayan ahmet Yesevi, Yesi şehrine yerleştiği ve Yesili anla­mında Yesevî dendiği bilinir. Buhara”da Şeyh Yusuf”un yanında yetiştikten sonra tekrar Yesi”ye döndü. Yesevî tarikatını kurdu. “Ehl-i Beyt”e duyulan sevgi ve o yoldaki tasavvuf üzerine öğretisini inşaa etti. Başlarda Maveraünnehir, Taşkent ve Batı Türkistan’da daha çok etkisini gösteren tarikat zamanla İran, Horasan ve Azerbaycan’daki Türklerce de benimsendi.
    Ol­dukça temiz bir dille yazdığı man­zumeleri halk arasında, özellikle de Özbek Türkleri arasında benim­sendi, ölümünden sonra eserleri Divan-ı Hikmet adıyla bir araya getirildi. Türbesi Türkistan şehrindedir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla