7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

Nakşi ve Nakşibendi kavramları sizlere neler çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik hakkında neler biliyorsunuz?

  • Cevap: Nakşi ve Nakşibendi kavramı bana Nakşibendi tarikatını ve onun kurucusu olan Abdulhalik-ıl Güjdevani’yi çağrıştırıyor. “Nakış yapan” anlamına gelen Nakşibend, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan âhirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Nakşibendiye Tarîkat’ında genelde sessiz zikir uygulanır.

Nakşibendilikte, “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine büyük önem verilir. “Halk içinde Hak ile beraber olmak” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız.

  • Cevap: Halk içinde hak ile beraber olmak sözünde Nakşibendi tarikatında toplu olarak yapılan zikirlerde, halkın içinde bulunulduğu halde Allah’la irtibat kurdukları ve iletişim halinde olduklarını ifade eder.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla