7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı 

1. Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız

 • Cevap: “Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur.” (Al-i İmran Suresi, 18. ayet)“Onlar, ki Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların şahitlikleri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar.”(Zuhruf Suresi, 19. ayet)

2. Ahiret, cin, şeytan kavramlarının anlamla rını araştırıp öğreniniz.

 • Cevap:
 • ahiret: dinsel inançlara göre, insanların öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacakları ve Tanrı’ya bu dünyadaki eylemlerinin hesabını verecekleri yer, öteki dünya
 • cin: masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık
 • şeytan: din kitaplarında isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen, insanları aldatarak doğru yoldan çıkarmaya, onlara Tanrı’yı unutturmaya çalışan varlık

3. Batıl inançlarla ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

 • Cevap: Batıl inanç denildiğinde aklımıza doğru ve haklı olmayan, geçerliği bulunmayan, gerçeğe uymayan şeyler gelmektedir. Mesela insanların bazı alışkanlıkları buna örnek gösterilebilir. Örneğin 13 rakamının uğursuz olması ve de kara kedi görmenin uğursuzluk getirmesi gibi .

4. Kur’an-ı Kerim mealinden Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.

 • Cevap: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
  1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  2. İnsanların hükümdârına,
  3. İnsanların ilâhına,
  4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
  5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
  6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla