7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

Laikliğin toplumsal açıdan faydaları nelerdir? Sınıfınızda tartışınız.

  • Cevap: Laiklikle beraber, toplumdaki bireylerin din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınmış,  din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın bütün yurttaşların kanun önünde eşit sayılmış, ulusal birlikteliğin sağlanması önündeki engeller kaldırılmış ve ulusal bilinç güçlendirilmiştir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla