7. Sınıf Mevsim Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

1. Yandaki cisim 1 konumundan serbest bırakılmıştır.
Cisim sürtünmesiz yüzeyde olduğuna göre,
I. Cismin kinetik enerjisi artmıştır.
II. Cismin potansiyel enerjisi değişmemiştir.
III. Cismin 1, 2, 3 konumlarında toplam enerjileri aynıdır.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: B

2. 2 kg, 4 kg ve 2 kg kütleli topların bağlı olduğu ipler aynı noktalarından kesilirse özdeş P, R, S yaylarının sıkışma miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A. R > P > S B. P > R > S
C. P = R = S D. S > P > R

  • Cevap: A

3. Düz yolda hareket etmekte olan bir oyuncak arabanın sürat – zaman grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre,
I. Yol sürtünmelidir.
II. Araba dengelenmemiş kuvvet etkisindedir.
III. Arabanın kinetik enerjisi azalmıştır, verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: D

4. Yukarıda K noktasından 3 m/s süratle bırakılan topun süratleri verilmiştir. Buna göre hangi yollar kesinlikle sürtünmelidir?
A. K – L B. L – M C. L-M, M-N D. K-L, L-M, M-N

  • Cevap: C

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla