7. Sınıf Mevsim Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı 

Atık suların arıtımında yapılan işlemleri çeşitli kaynaklardan araştırınız.

Cevap: Atık su arıtma yöntemleri temel olarak üç’e ayrılır:

  1. Fiziksel arıtma yöntemleri
  2. Kimyasal arıtma yöntemleri
  3. Biyolojik arıtma yöntemleri

Değişik karakterdeki atık sular için değişik arıtma yöntemleri kullanılabilir. Evsel atık sular için genelde fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri tercih edilirken endüstriyel atık suların arıtımı için kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Ancak her üç yönteminde kullanıldığı arıtma sistemleri de mevcuttur.

Fiziksel Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun fiziksel özelliklerine (maddenin boyutları, vizkositesi ve özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir. Fiziksel arıtma yöntemleri örnekleri şunlardır:

Izgaralar
Kum tutucular
Çökeltme tankları
Filtrasyon havuzları

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun kimyasal özelliklerine bağlı olarak dışarıdan kimyasal madde eklemek suretiyle yapılan arıtma yöntemleridir.Örneğin, koagülasyon ve floklaştırma, iyon değiştiriciler, klorlama veya ozonlama

Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. Örneğin; Biyolojik filtreler, Aktif çamur ve modifikasyonları, Stabilizasyon havuzları ve modifikasyonları, Anaerobik sistemler

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla