7. Sınıf Mevsim Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı 

Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarını ve bunların yaptığı çalışmaları araştıralım. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

  Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu

  08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur.

  3M San. ve Tic. A.Ş.

  Filtrasyon ürünleri ile ticari boya üretimi gerçekleştiriyor.

  ADCO Petrol Katkıları San ve Tic. A.Ş.

  Ürettiği ürünler: Sanayi Yağı Katkıları, Otomotiv Yağı Katkıları, Rafineri Kimyasalları, Sondaj Kimyasalları, Antifriz Paket Katkıları, Sentetik Baz Yağlar, Yakıt ve Biyodizel Katkıları, Yakıt ve Madeni Yağ Boyası, Hidrolik Fren Sıvıları (DOT3-DOT4), Isı Transfer Sıvıları, Savunma Sanayi Yağları

  AK-KİM Kimya San. ve Tic. A.Ş.

  Ürettiği ürünler: Yağ alıcılar, Fosfatlama, Kromatlama, Asitle temizleme inhibitörleri, Plastik ve metal alt yüzeyler için temizleyiciler, Yağlayıcı maddeler, Boya çürütücüler, Boya sökücüler, Paslanma önleyici yağlar, Pas Alma Kimyasalları, Meneviş Malzemeleri, Su Şartlandırma Ürünleri, Polüretan Malzemeleri, Hernon Ürünleri, Solventler, Teknik Kimyasallar

  ARKEM Kimya San.

  Ürettiği ürünler: Monomerler, Alkoller, Aromatik / Alifatikler, Esterler, Glikoller, Glikol Etelers, Ketonlar, Yüzey Aktif Maddeler

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla