7. Sınıf Mevsim Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

7. Sınıf Mevsim Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

I. Bir cismi yerden yukarı kaldırırken fiziksel anlamda iş yapılır.
II. İş yapılmış olması için kuvvet uygulanması yeterlidir.
III. Sırtında çantasıyla okula giden öğrenci, fiziksel anlamda iş yapmış olmaz.
1. verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: B

2. Bir cismin potansiyel enerjisinin zamana göre değişimi yukarıdaki gibidir. Buna göre cismin hareketi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur?
A. Yerden yukarı doğru atılan bir cisimdir.
B. Yüksek bir yerden serbest bırakılan bir cisimdir.
C. Sürtünmesiz yerde yuvarlanan bir cisimdir.
D. Cismin yerden yüksekliği hiç değişmemiştir.

  • Cevap: A

3. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır.
B. İş yapılan cisim, enerji kazanır.
C. İş ve enerji birimleri aynıdır.
D. Çekim potansiyel enerjisi cismin süratine bağlıdır.

  • Cevap: D

4. Yukarıdaki K, L, M cisimleri kumlu zemin üzerinde tutulmaktadır. Cisimler serbest bırakıldıklarında kumlu zemin üzerinde bıraktıkları izlerin derinlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A. K = L = M B. K> L> M C. L > M > K D. M > L > K

  • Cevap: C

5. P noktasından serbest bırakılan cisim, tasına kadar çıkabilmektedir. Cismin enerjisinin değişimini gösteren grafik dakilerden hangisidir? 

  • Cevap: C

6. Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
A. Gerilmiş paket lastiği
B. Barajlarda biriktirilen su
C. Yerden yüksekte tutulan kitap
D. Musluktan damlayan su

  • Cevap: A

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla