7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

A. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanları yazınız (Kavramların sonuna uygun ekler getirmeyi unutmayınız.).

  • Cevap:
1. Ağırlık bir yer çekimi kuvveti çeşididir.
2. Kütleye etki eden kuvvete ağırlık adı verilir.
3. Ağırlık ölçmede kullanılan araç dinomametre
4. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç adı verilir.
5. Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğu ve derinliğine bağlıdır.
6. Katılarda yüzey alanı büyüdükçe uyguladıkları basınç azalır.
7. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji adı verilir.
8. İşin büyüklüğü cismin aldığı yol doğru orantılıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” yazınız.

Cevap:

  • Kütle birimi kilogram ya da gramdır. (Doğru)
  • Kütle ölçmede dinamometre kullanılır. (Yanlış) Çünkü Kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır.
  • Kinetik enerjinin büyüklüğü, cismin yerden yüksekliğine bağlıdır. (Yanlış) Çünkü kinetik enerji hareket enerjisidir bu cümlede bahsedilen potansiyel enerji.
  • Bir cisme uygulanan kuvvet, alınan yola dikse yapılan iş sıfırdır. (Doğru) Çünkü iş olabilmesi için kuvvet ve hareket gerekmektedir
  • Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğu ve derinliğine bağlıdır. (Doğru) Çünkü Sıvının derinliği, yoğunluğu, içinde bulunduğu kabın şekli gibi nedenler sıvı basıncının iletilmesinde etkili olur.
  • Açık hava basıncı yerden yükseklere çıkıldıkça azalır. (Doğru) Çünkü Yükseklere çıkıldıkça, hava molekülleri azalacağı için açık hava basıncının değeri azalır.
  • Katıların basıncı, katının yoğunluğuna bağlıdır. (Doğru) Çünkü katı ne kadar yoğunsa basıncı o kadardır
  • Sıkıştırılmış yay, çekim potansiyel enerjisine sahiptir. (Doğru) Çünkü ne kadar az yol o kadar potansiyel enerji fazla.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla