7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

1. Aşağıdaki dinamometrelerden hangisi ucundaki ağırlığı ölçemez?

  • Cevap: B

2. Özdeş dinamometrelerin ucuna asılan K, L, M cisimleri yukarıda verilmiştir.
Bu cisimlerle ilgili,
I. En ağır olan L cismidir.
II. K ve M’nin ağırlıkları toplamı L’nin ağırlığı kadardır.
III. Dinamometreler 10 bölmeli ve dinamometrede ölçülen en fazla değer 150 N ise K’nin ağırlığı 60 N’dur.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmaz?
A. Halteri tamamen yukarı kaldırmış bekleyen halterci
B. Duvarı fırçayla boyayan boyacı
C. El arabası ile eşya taşıyan biri
D. Bir eşyanın yerini itekleyerek değiştiren biri

  • Cevap: A

4. Özdeş küplerle hazırlanan yukarıdaki cisimlerin zemine yaptığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A. 1=2 = 3 B. 1 > 2 > 3 C. 2 > 3 > 1 D. 3 > 2 > 1

  • Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisinde basıncı artırmaya yönelik işlem yapılmıştır?
A. Trenlerin çok sayıda tekerleğinin olması
B. Çivi uçlarının sivri yapılması
C. Geniş yüzeyli kar ayakkabılarının giyilmesi
D. Traktörlerin tekerleklerinin geniş yapılması

  • Cevap: B

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla