7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

6. Ayşe’nin yukarıdaki açıklamasında noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. kuvvet arttıkça cismin uyguladığı basınç artar.
B. yüzey alanı arttıkça cismin uyguladığı basınç azalır.
C. yoğunluk arttıkça basınç da artar.
D. yüzey alanı arttıkça cismin uyguladığı basınç artar.

  • Cevap: B

7. Yandaki kap su ile doludur. Kapta 1, 2, 3 numaralı noktalarda sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki- lerden hangisidir?
A. 1 > 2 > 3 B. 2 > 3 > 1 C. 3 > 2 > 1 D. 3 > 1 > 2

  • Cevap: C

8. Aşağıda kütleleri ve süratleri verilen hareketlilerden hangisi en büyük kinetik enerjiye sahiptir?

  • Cevap: B

9. Yerden farklı yüksekliklerde tutulan 2 N ve 4N ağırlığındaki cisimlerin yerleri değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A. Her iki cismin de çekim potansiyel enerjisi artar.
B. Her iki cismin de çekim potansiyel enerjisi azalır.
C. 2N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi artar. 4 N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi azalır.
D. 2N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi azalır. 4 N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi artar.

  • Cevap: C

10. Yukarıdaki tabloda bir cismin uyguladığı kuvvet ve cismin aldığı yollar verilmiştir. “+” işin yapıldığını, işin yapılmadığını göstermektedir. Buna göre ★, □ ve A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  • Cevap: A

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla