7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 

1. I. Atom parçalanamaz.
II. Üzümlü keke benzer.
III. Yapısında pozitif ve negatif yükler bulunur. Yukarıda verilenlerden hangileri Thomson atom modeline örnektir?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: C

2. Yukarıdaki açıklamalarla kavramların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap: B

3. Yukarıda P, R, S atomlarının proton sayıları (ps) ile elektron sayıları (es) verilmiştir. Buna göre P, R, S atomlarının iyon yükleri aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap: A

4. Yukarıdaki şemada ★, □ ve A ile gösterilen yapılarla ilgili,
I. ★, atomun çekirdeğidir.
II. □, pozitif yüklüdür.
III. A, çok yüksek hızla hareket eder, verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: D

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla