7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

1. Aşağıdakilerden hangisi element sembolü değildir?
A. OH- B. Cl C. S D. Au

  • Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi element modeline örnektir?

  • Cevap: B

3. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y”yolu izlenirse kaçıncı çıkışa ulaşılır?
A. 1. çıkış B. 2. çıkış C. 3. çıkış D. 4. çıkış

  • Cevap: C

4. Yukarıdaki bulmacada aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adı bulunmaz?
A. NaCI B. NH3 C. C02 D. H20

  • Cevap: D

5. Yukarıdaki formüllerle modellerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap: A

6. Yukarıdaki iyonlarla aşağıdaki isimler eşleştirilirse verilenlerden hangisi açıkta kalır?
A. Amonyum B. Nitrat C. Hidroksit D. Sülfat

  • Cevap: B

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla