7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı 

1. Yukarıdaki tabloda K, L, M maddeleri ile oluşan karışım türleri verilmiştir. Buna göre K, L, M maddeleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  • Cevap: C

2. Yukarıdaki tabloyu inceleyen bir öğrenci,
I. Karışımlar en az iki çeşit madde içerir.
II. Karışımlar formülle gösterilir.
III. Karışımı oluşturan maddelerden biri katı, diğeri sıvı hâldedir.
açıklamalarından hangilerini yapabilir?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. II ve III

  • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi karışımlara ait bir özellik değildir?
A. En az iki çeşit madde içerirler.
B. Hepsi de homojendir.
C. Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
D. Saf madde değillerdir.

  • Cevap: B

4. Yukarıdaki örneklerle kavramların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızını etkileyen bir faktör değildir?
A. Sıcaklık
B. Karıştırma
C. Çözünenin tanecik boyutu
D. Çözücünün cinsi

  • Cevap: D

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla