7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı 

1. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi ile ilgili,
I. Katı – katı karışımları ayırmada kullanılabilir.
II. Sıvı – sıvı karışımları ayırmada kullanılabilir.
III. Gaz – gaz karışımları ayırmada kullanılabilir.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: A

2. Yukarıdaki kavramlarla açıklamaların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  • Cevap: B

3. Yukarıdaki kavramlarla açıklamaların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  • Cevap: C

4. Damıtma yöntemi ile ilgili,
I. Karışımları ayırma yöntemidir.
II. Buharlaşma ve yoğuşma olayları etkilidir.
III. Kaynama noktaları farklı olan sıvı – sıvı karışımları ayırmada kullanılan yöntemdir.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: D

5.……………….. karışımı damıtma yöntemi ile, …………karışımı yoğunluk farkı ile ayrılır.
Yukarıdaki ifadelerde ve ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Alkol – su zeytinyağı – su
B. Tuzlu su zeytinyağı – su
C. Zeytinyağı – su alkol – su
D. Tuzlu su şekerli su

  • Cevap: A

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla