7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Su, sıvı hâlde olan evsel atıktır.
B. Evsel atıkların birçoğu geri dönüştürülebilir.
C. Piller, çöpe atılması gereken atıklardır.
D. Kullanılmış sıvı yağlar biriktirilerek toplama kutularına atılmalıdır.

  • Cevap: C

2. Öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre, hangi seçenekteki cevap yanlıştır?
A. Daha az atık üretmeye çalışmalıyız.
B. Geri dönüştürebilecek atıkları gereken şekilde toplamalıyız.
C. Hiçbir şekilde kullanılmayacak atıkları çöpe atmalıyız.
D. Yanabilecek olan atıkları yakmalıyız.

  • Cevap: D

3. Geri dönüşüm sayesinde…………………………..
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
A. ham maddeler azalır.
B. doğal kaynakların tükenmesi önlenir.
C. enerji tasarrufu sağlanır.
D. çöplere daha az atık atı

  • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan bir kurum değildir?

  • Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisi ürünüdür?
A. Su B. Diş macunu C. Doğal süt D. Maydanoz

  • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin toplum ve ülke ekonomisine olan katkılarından biri değildir?
A. İnsanlara iş olanakları sağlar.
B. Tarım, hayvancılık ve madencilik gibi sektörlerin gelişmesini sağlar.
C. Üretilen ürünler yurt içi ve yurt dışında satıldığında ülke ekonomisine katkı sağlanır.
D. Enerji tüketiminin azalmasını sağlar.

  • Cevap: D

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla