7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız (Sözcüklerin sonuna uygun ekler getirmeyi unutmayınız.).

  • Cevap:

1- Atomun çekirdeğinde bulunan parçacıklar…………………….ve
2- Elektron sayısı yüklü protonlar ile  yüklü elektronları eşit olan atoma nötr atom denir.
3- İçme sularının dezenfekte edilmesinde…………………………………..kullanılır.
4- Demir ve karbonun karışımı ile çelik elde edilir.
5- Formülü NaCI olan bileşik…………………………………
6- Yapısında azot ve hidrojen bulunan bileşik………………………….
7- Homojen karışımlara……………………….adı verilir.
8- Homojen katı – sıvı karışımlar……………………….yöntemi ile ayrılır.
9- Şampuan…………………………….ürünüdür.
10- ………………………..çözünme hızını etkileyen bir faktördür.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1.  (D) Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan atoma nötr atom adı verilir.
2. (D) Kütlesi yaklaşık olarak nötronun kütlesine yakın olan tanecik, elektrondur.
3. (Y) Modern atom teorisine göre atomlar parçalanamaz.
4. (Y) Nötr atom, elektron verdiğinde katyon oluşturur.
5. (Y) Heterojen karışımları ayırmada buharlaştırma ile ayırma yöntemi kullanılabilir.
6. (D) Geri dönüşüm sayesinde çöplerdeki atık miktarı azalır.
7. (D) Geri dönüşüm ile doğal kaynakların tükenmesi önlenir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla