7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 

1. Yukarıdaki ayna ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Çukur aynadır.
B. Cismin düz ve cisimden küçük görüntüsünü oluşturur.
C. Cismin düz ve cisimle aynı boyda görüntüsünü oluşturur.
D. Otomobillerin yan aynalarında bu ayna çeşidi kullanılır.

  • Cevap: A

2. Görsellerde bir çiçeğin 1, 2, 3 aynalarındaki görüntüleri verilmiştir. Buna göre 1,2 ve 3 aynalarının çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap: C

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin görüntüsü sözcükle tıpatıp aynı değildir?

  • Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi düz aynaların kullanım alanlarından değildir?

  • Cevap: B

5. Yanda Hülya’nın düz aynadaki görüntüsü görülmektedir.
Buna göre,
I. Görüntü ve Hülya simetriktir.
II. Görüntü terstir.
III. Hülya sağ elini kaldırdığında görüntüde sol el yukarıda görünür.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III

  • Cevap: B

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla