7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı 

1. Işık, madde ile karşılaştığında neler gerçekleşir?

  • Cevap: Işık madde ile etkileşince ona çarpıp yansıyabilir. Böylece cisimleri görürüz. Karanlık ortam da ışık maddeye çarpıp yansımadığı için cisimleri göremiyoruz.

2. Güneş ışığı beyaz renklidir. Buna göre yağmur yağdıktan sonra oluşan gökkuşağı nasıl oluşmaktadır?

  • Cevap: Gökkuşağı ışık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla oluşur. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalırlar ya da kırılarak diğer ortama geçerler.  Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısı ile dönüş açısı aynıdır. Ancak kırılma sırasında açı değişir. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirlenir. Ayrıca kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarla kırılır. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimidir. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılır (bir kez prizmaya girerken bir kez prizmadan çıkarken). Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışır. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçüktür. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreçtir.

3. Gökyüzü ve deniz suyu, ışığın hangi özelliğinden dolayı mavi görünür?

  • Cevap: Gökyüzünün ve deniz suyunun mavi görünmesinin tek sebebi kırılma hadisesidir. Güneş ışınları atmosfere girdiğinde atmosferdeki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak saçılır. Gün ışığı değişik dalga boylu birçok ışından oluşur. En kısa dalga boylu mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacılar tarafından hemen saçılırlar. Fakat kırmızı ışık saçılmak için daha büyük parçacıklara çarpmak zorundadır. Gökyüzü açık olduğunda, mavi ışık diğer ışıklara oranla en fazla saçılan ışıktır. Bu yüzden de deniz suyu ve gökyüzü mavi görünür.

4. Güneş panellerinin içi neden siyahtır?

  • Cevap: Siyah ve siyaha yakın renkler güneş ışığını daha az yansıma yapmasını sağlayarak daha fazla soğurmasına sebep olur. Güneş enerjisinden yada ısısından maksimum fayda sağlamak istiyorsak, güneş ışığına değen yerleri siyaha yakın renklerde yapmamız gerekir böylece güneş ışığı ve buna bağlı olacak enerjisi yansımış olmayacaktır.

5. Işığın rengini değiştirerek bir cismin rengini değiştirebilir miyiz?

  • Cevap: Evet ışığın rengini değiştirerek cismin rengini değiştirebiliriz. Mesela, sarı bir cisme kırmızı ışık tuttuğumuzda sarı cisim üzerine düşen ışıklardan kırmızı ışığı yansıttığından kırmızı renkte görülür. Aynı şekilde beyaz bir gömleğe  mavi ışık tutarsak beyaz gömlek üzerine düşen ışıklardan mavi ışığı yansıttığından mavi renkte görülür.

6. Beyaz ışıktan, farklı renkte ışıklar elde edilebilir mi?

  • Cevap: Beyaz ışık, bütün renkleri içermektedir. Beyaz renkli bir cisim bütün ışıkları yansıtır. Çünkü beyaz içinde bütün renkler bulunmaktadır. Siyah renkli bir cisim de ışığı soğurmaktadır. Beyaz ışıktan farklı renkte ışıklar elde etmek mümkündür.Beyaz ışığın bir prizmadan geçirilerek kırılması farklı renklerin oluşmasını sağlar. Güneş ışınları beyaz olarak dünyaya gelir. Atmosferde kırılır. Kısa boylu dalgalar mavi rengi oluşturur. Gökyüzü ve denizler mavi görünür. Yağmur damlalarına çarpıp ayrıştığında gökkuşağı oluşur ve beyaz ışığın farklı renklere ayrıldığı görülür. Bütün bunlar beyaz ışıktan farklı renklerde ışıkların elde edilebileceğine daire kanıtlardır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla