7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 82 Öz Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 82 Cevabı

“ZAMAN İÇİNDE BİLİM” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorularda size uygun olan seçeneklerden birini
işaretleyiniz.
: “Bunu çok iyi yapabiliyorum.”
: “Bunu kısmen yapabiliyorum.”
: “Bunu yapamıyorum.”

ÖZ DEĞERLENDİRME

Günümüzde kullanılan bazı araçların bulunup geliştirilmesinde hangi uygarlıkların rolleri olduğunu söyleyebilirim. (√)
Tarihte kullanılan yazı çeşitlerine örnekler verebilirim. (√)
Yazının bilimlerin gelişmesindeki rolünü açıklayabilirim. ()
Türk-İslam bilginlerine örnekler vererek bunların yaptıkları çalışmaların günümüz bilimine katkılarını açıklayabilirim.  (√)
Rönesans ve Reform’un sebep ve sonuçlarını söyleyebilirim. (√)
Rönesans ve Reform’un günümüz sanat ve bilimine katkılarını sıralayabilirim. ()
Bilim ve sanatı öğrenme ve yaymanın anayasal bir hak olduğunu bilirim. (√)

Değerlendirme sonunda iki kez ya da bir kez ’u işaretlediyseniz başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bu konuları tekrar çalışmalısınız.
Bu ünitede öğrendiklerinizi kısaca aşağıya yazınız.

  • Cevap: Bu ünitede bilimin ve sanatın toplum için önemini, reform ve rönasansın nasıl gerçekleştiğini ve sonuçlarını, özgürce düşünmenin bilim insanı olmak en temel gereklilik olduğunu öğrendim.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla