7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 13 Sen Dili Ben Dili Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Yandaki karikatürü, aşağıdaki bölümü ve örnekleri inceleyiniz.

Sen Dili Ben Dili

1. “Senle” başlar veya “senle” biter. 1. “Benle” başlar veya “benle” biter.
2. Suçlayıcıdır.    2. Savunmaya itmez.
3. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. 3. Suçluluk hissettirmez.
4. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. 4. Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
5. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir. 5. Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir.
6. Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur. 6. Yakınlaşmayı sağlar.
7. Kişiyi incitir, kırar. 7. Anlaşmazlıkları azaltır.
8. Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime
neden olur. 8. Konuşan kişiyi rahatlatır.

Sen diline örnek üç cümle yazınız.

  • Cevap:

Bütün bu olanların tek sebebi sensin.

Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı.

Sen böyle yaptığın için her şey kötüye gidiyor.

Sen dili ile yazdığınız üç örnek cümleyi ben diliyle aşağıya yazınız.

  • Cevap:
  • Bütün bu olayların tek sebebi benim.
  • Benim yüzümden başımıza gelmeyen kalmadı.
  • Ben böyle yaptığım için başımıza gelmeyen kalmadı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla