7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 14 İletişim Hataları Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Aşağıda birinci bölümde kişiler arası iletişimi engelleyen örnek cümleler, ikinci bölümde ise iletişimde yapılan hatalar verilmiştir. Her cümlenin içerdiği hatayı bularak cümleleri eşleştiriniz.

“Telefonu derhâl kapat ve çantana koy!”    Emir vermek
“Telefonunu kapatmazsan gösteririm sana!” Tehdit etmek
“Bir öğrenci derste ne yapılıp yapılmayacağını bilir.” Öğretmek, mantık yürütmek
“Telefon, dikkat dağıtmak için icat edilmedi.”Ad takmak, alay etmek
“Dersin düzenini bozmaya hakkın yok, Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
yerinde olsam o telefonu kaldırırdım.” Ahlak dersi vermek
“Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki!” Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
“Sınıfın soytarısı olmak zorunda mısın?” Ad takmak, alay etmek
“İlgini bütünüyle derse vermedikçe dersi nasıl anlayacaksın?” Sınamak, sorguya çekmek

Öğüt vermek, çözüm getirmek
Ahlak dersi vermek
Emir vermek
Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
Tehdit etmek
Ad takmak, alay etmek
Sınamak, sorguya çekmek
Öğretmek, mantık yürütmek

  • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla