7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 23 Dünyanın Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı

“İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ”

ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorularda size uygun olan seçeneklerden birini işaretleyiniz.

“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”
“Bunu kısmen yapabiliyorum.”
“Bunu yapamıyorum.”

Hangi davranışlarımın iletişimde olumlu, hangilerinin olumsuz karşılanacağını bilirim. ( ? ) 
Geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki rolünü açıklayabilirim. ( ? )
Kitle iletişim araçlarından nasıl faydalanıldığını söyleyebilirim. ( ? )
Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının anayasal bir hak olduğunu bilirim. ( ? )
Gazete, dergi, radyo ve televizyonun doğru bilgi alma ve düşünceyi açıklamadaki önemini belirtebilirim. ( ? )
Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde ve sonrasında iletişim araçlarından nasıl yararlandığını ve bu alanda yaptığı çalışmaların neler olduğunu söyleyebilirim. ( : ) )

Değerlendirme sonunda iki kez ya da bir kez ’u işaretlediyseniz başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bu konuları tekrar çalışmalısınız. Bu ünitede öğrendiklerinizi kısaca aşağıya yazınız.

  • Cevap: İletişimin önemi
  • İletişim araçları
  • Öz değerlendirme nasıl yapılır

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla