7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 47 Araştırma Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Bu araştırma ödevinde, Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1071-1453, 1453-1699, 1699-1918 tarih aralığından birini seçerek bu dönemde yaşanan siyasi mücadeleleri, savaşları ve önemli olayları hazırladığınız tarih şeridi üzerinde göstermeniz beklenmektedir.

Araştırmanın Adı: Tarih Şeridi
Sevgili öğrenciler, Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1071-1453, 1453-1699, 1699-1918 tarih
aralığından birini seçerek önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız.
Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki yönergeye uyunuz.

1. Tarih şeridini bir metre uzunluğunda bir karton üzerinde hazırlayınız.

 • Cevap: Kartona çalışmanızı hazırlayın.

2. Seçtiğiniz tarih aralığını en iyi yansıtan başlığı bulunuz.

 • Cevap: Yeni Bir Cihan Devleti Doğuyor

3. Seçtiğiniz aralığın başlangıç ve bitişini gösteriniz.

 • Cevap: 1071 – 1453

4. Önemli olayları farklı renklerle göstererek altlarına kısa açıklamalar yazınız.

 • Cevap:-1071 Malazgirt Savaşı : Türklere Anadolu kapılarının açıldığı savaş-1099 I. Haçlı Savaşı : Avrupa ülkelerinin Türklere karşı birleşmesi

  -1176 Miryekefalon Savaşı : Anadolu topraklarının artık Türklerin olduğunu ispatlayan savaş

  -1243 Kösedağ Savaşı : Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar tarafından büyük bir bozguna uğratıldı ve yıkılma dönemine girdi.

  -1299 Osmanoğulları Beyliği kuruluşu

  -1402 Ankara Savaşı : Osmanlı Devleti, Fetret Devri’ne girdi

  -1453 İstanbul’un Fethi : Fetret Devri, Fatih Sultan Mehmet ile son buldu ve Sultan Mehmet, tahta çıkmasının ardından 1500 yıllık imparatorluk olan Roma İmparatorluğu’nun son kalesini de ele geçirmiş oldu. Bu sayede Osmanlılar, yükselme dönemine girdi.

5. Tarih şeridindeki önemli olayları resimlerle destekleyebilirsiniz.

 • Cevap: Resimler getiriniz.

6. Tarih şeridini bitirdikten sonra sınıf duvarına asınız.

 • Cevap: Yaptığınız çalışmayı sınıfa asınız.

7. Ödeviniz, “Dereceli Puanlama Anahtarı”na göre değerlendirileceğinden puanlama ölçütlerini dikkate alarak çalışmanızı tamamlayınız.

 • Cevap: Ölçütlere göre çalışmanızı değerlendiriniz.

8. Yaptığınız araştırmanın aşamalarını, öğrenme deneyimlerinizi, karşılaştığınız güçlükleri içeren bir kompozisyon yazınız.

 • Cevap: Kompozisyonu yaptığınız çalışmaya göre yazmalısınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla