7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 60 Etkileşim İzleme Haritası Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Etkileşim izleme haritasını kullanarak Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimle ilgili boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Osmanlının Avrupa’yı Etkilemesi

Konu ile İlgili Önemli Kişiler ve Önemli Olaylar

  • Cevap:
    • Kanuni Sultan Süleyman

    Kanuni döneminde Osmanlı Devleti en güçlü zamanlarını yaşamıştır. Bu dönem içerisinde Balkan ve Doğu Avrupa coğrafyası üzerinde, Osmanlı ve İslam mimarisini yansıtan pek çok eserler yapılmıştır. Günümüzde, Balkanların bir köşesinde Müslüman olarak yaşayan Bosna-Hersek, Osmanlı ideolojisi sonucunda Müslümanlaşmıştır.

Eylemler/Etkiler

  • Cevap: Osmanlı’nın Doğuda sahip olduğu hakimiyet, Batılıları son derece zor duruma sokmuştur. Batılılar, Osmanlı Devleti’nden kurtulmanın yollarını aramışlardır. Hindistan’a Osmanlı Devleti olmadan, deniz yoluyla ulaşma hayali sonucunda Amerika’yı keşfetmişlerdir. Amerika’nın keşfi, tüm dünyanın seyrini değiştirmiştir.

Avrupa’nın Osmanlı’yı Etkilemesi

  • Cevap: Osmanlı, özellikle duraklama ve gerileme dönemlerinde Avrupa’yı pek çok konuda örnek almıştır. Sahip olduğu güç, Osmanlı’nın zaman içerisinde zayıflamasına ve Avrupa devletlerinin her anlamda Osmanlı’nın önüne geçmesine neden olmuştur. Bilim, sanat, eğitim, kültür gibi konularda Avrupa’nın etkileri görülebilmektedir.

Sonuçları:

  • Cevap: Bu etkiler sonucunda anlayışlar değişmiş, insanlar farklılaşmıştır. Ancak kimi insanlar da gelen bu etkilerden etkilenmediği için, kişiler arasında ayrılıklar ortaya çıkabilmiştir. Örneğin Osmanlı döneminde bir grup, Avrupa’dan gelen yeniliklere göre hayatını sürdürmek isterken kimileri ise geleneklere bağlı, eski bir mentalite ile yaşam sürdürmeyi arzu etmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla