7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 62 Sözlük Kaynak Taraması Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Aşağıda yer alan kavramlarla ilgili, sözlük ve İnternet vb. kaynaklardan yararlanarak bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri kavramlarla ilgili yerlere yazınız.

elçi

  • Cevap: İletişimin günümüzdeki kadar basit olmadığı eski zamanlarda, ülkeler arasındaki iletişimi, diyalogu sağlamakla görevi olan yetkililer. Ülke yöneticisinin sözünü, bir diğerine iletmekle yükümlüydüler.

estetik

  • Cevap: Dilimize Fransızcadan geçmiş bu sözcük, bir şeyin sahip olduğu güzellik anlamına gelmektedir.

etkileşim

  • Cevap:  İki kişi veya herhangi iki varlık arasında temas, bağlantı kurulması.

seyahatname

  • Cevap: Eski zamanlarda gezginlerin, yaptıkları geziler boyunca tuttukları kayıtları paylaştıkları kitap türü.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla