7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 63 Kuruluştan Çöküşe Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Aşağıda verilmiş olan kategorilere göre Osmanlı’nın kuruluşu ile Osmanlı’nın son yüzyılını karşılaştırınız.

Siyasi Durum

 • Cevap:
 • Kuruluş döneminde siyasi birlik mevcut olsa dahi, hükmedilen toprak miktarı çok düşüktür.

Kuruluş

 • Cevap:
 • Yıkılma dönemi içerisinde siyasi anlamda büyük bir çalkantı vardır. Ülke yönetimi noktasında çok farklı düşünceler, farklı istekler bulunmaktadır ve merkezi otorite yok denilecek gibidir.

Son Yüzyıl

 • Cevap:

Askerî Durum

 • Cevap:
 • Kuruluş döneminde çağın şartlarına göre gelişmiş, savaş alanında başarılı ve bilgili, eğitimli askerler görev yapmaktadır.
 • Yıkılma döneminde ise oluşturulan farklı askeri birlikler, eğitim, disiplin, ahlâk anlamlarında zayıftır ve askeri olarak ülke, kendisini koruyabilecek güçte değildir.

Sosyal Durum

 • Cevap:
 • Kuruluş döneminde devlet, Orta Asya’dan göç etmiş olan Türk ailelerden oluşmaktaydı. Bu dönem içerisinde devleti oluşturan halk, sadece Türklerden oluşmaktaydı.
 • Yıkılma döneminde ise Osmanlı Devleti bünyesinde onlarca milletten insan bulunmaktaydı. Bu durum da Osmanlı’nın yıkılışını hızlandıran sebeplerden olmuştur.

Ekonomik Durum

 • Cevap:
 • Kuruluş döneminde Bizans üzerine düzenlenen seferler sayesinde ekonomik varlık çok yüksekti. Bu durum, uzun yıllar boyunca yapılan fetihler nedeniyle devam etmiştir.
 • Yıkılma döneminde ise Osmanlı Devleti, ”Hasta adam” olarak addedilmekteydi. Uzun yıllar yapılan savaşlar, kaybedilen topraklar, sanayi devriminin yakalanamaması gibi durumlar, Osmanlı’yı ekonomik anlamda çökertmişti.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla