7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 79 Rönesans Reform Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Aşağıdaki cümle ve kelimeleri Rönesans ve Reformkavram haritalarında uygun olan kısımlara yerleştiriniz.

• Antik Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
• Rönesans
• Hristiyanlıkta yeni mezhepler
• Reform
• Kilisenin eski itibarını kaybetmesi
• Laik eğitim düzeni
• Sanata düşkün burjuva sınıfı
• Coğrafi keşifler
• Matbaanın yaygınlaşması
• Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması
• Kilisenin dünya işleriyle ve siyasetle çok ilgilenmesi
• İncil’in millî dillere çevrilmesi

Rönesans

 • Sebebidir:
  1. Antik Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
  2. Sanata düşkün burjuva sınıfı
  3. Kilisenin eski itibarını kaybetmesi
 • Sonucudur:
  1. Laik eğitim düzeni
  2. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması
  3. Coğrafi keşifler
  4. Matbaanın yaygınlaşması

Reform

 • Sebebidir:
  1. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması
  2. Kilisenin eski itibarını kaybetmesi
  3. Kilisenin dünya işleriyle ve siyasetle çok ilgilenmesi
 • Sonucudur:
  1. Hristiyanlıkta yeni mezhepler
  2. İncilin milli dillere çevrilmesi
  3. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla